Om Lekstugan förskola

Välkomna till oss!

Vill du som vårdnadshavare att ditt barn ska ha en vardag med närvarande pedagoger som ser barnen och där verksamheten utgår från barnen och deras intressen?

Då har du hittat rätt!

Personlig

Vi är en liten förskola med tre avdelningar. Totalt finns det 65 platser och 10 i personalen.

Reggio Emilia

Förskolan är inspirerad av Reggio Emilia och därigenom utgår från barnens intressen, att alla barn kan. Miljön är på barnens nivå och även arbetssättet, vi vill erbjuda barnen att vara självständiga och känna trygghet i sitt eget jag.

Nära till naturen

Lekstugans förskola har ett arbetssätt som är naturnära och vi spenderar mycket tid i våra vackra naturområden i Arbrå. Några av våra värdegrundsord som vi utgår ifrån här på Lekstugan är från delaktighet, inflytande, självkänsla, samspel och handlingskraft.