Föräldrasamverkan på Kärnhuset M.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi har en god service och hjälper gärna till i frågor om ert barn eller ert barns vistelse på förskolan. Vi använder webbverktyget Unikum som gör det enkelt för dig som vårdnadshavare att vara delaktig i ditt barns lärande och utveckling under åren i förskolan. Genom Unikum får du ta del av planeringar, lärloggar och annan information från avdelningen eller förskolan.


Om föräldrasamverkan på förskolan

Förskolan är den plats där barn, vårdnadshavare och pedagoger möts. Vårdnadshavare lämnar det viktigaste de har, sina barn till förskolan. Förskolans ansvarar för att i samarbete med föräldrarna, skapa trygghet, en god omsorg och att få leka och lära tillsammans med andra men också på egen hand. Förskolan är en plats för varje barn att få utvecklas efter sina förutsättningar.

Som vårdnadshavare vill vi att du ska ha möjlighet att vara delaktig och ha inflytande över lärande och utveckling. På förskolan inom Dibber arbetar vi med flera forum så att du som vårdnadshavare ska ha möjlighet till detta. Om du är osäker på någon del av kommunikationen så kan du alltid kontakta förskolans rektor.

Några få exempel på samverkan

  • Den dagliga kontakten
    • När man hämtar och lämnar sker viktigt informationsutbyte mellan pedagoger och vårdnadshavare.
  • Föräldramöten och utvecklingssamtal
  • Var aktiv och ta del av den information som kommer från förskolan
  • Följ oss på Instagram
  • Engagera dig utflykter eller andra extra tillfällen under året