Om Vallpojken förskola

Vi är en förskola med ca 70 barn och 12 pedagoger. Våra engagerade Pedagoger och barnen arbetar med Tema ”Miljö-en hållbar utveckling” som ett långsiktigt arbete.

Pedagogerna är måna om att möta barnens intresse och nyfikna frågor för ett meningsfullt lärande.

Förskolan har en stor utemiljö som används flitigt. I köket lagar vår kokerska näringsrik och god mat med stort hjärta.

Alla Dibbers lärvänner med texten: Vi får världens viktigaste värden att växa

En dag på Vallpojkens förskola

Förskolan öppnar kl. 7.00. Vi har ”utelämning” på yngre barnens gård då hela förskolan är sammanslagen mellan kl. 7-8, därefter delar vi på oss, de äldre barnen och pedagogerna går till sin sida av gården.

Alla avdelningar har en fruktstund med undervisning vid 9 tiden då man går igenom hur ser dagen och vi kan även ha språk- eller matematikmoment. Vi fångar undervisningsstunder under hela dagen, utifrån barnens nyfikenhetsfrågor och intresse.

Vår målsättning är att erbjuda barnen likvärdiga lärmiljöer ute som inne.

Innan lunch har vi en liten återkopplingsundervisning eller temaundervisning medan 1 pedagog och 1-2 barn dukar. Sen presenterar de maten och hälsar oss välkomna till bords. Efter lunch har alla barn en återhämtningsstund med saga eller lugnmusik.

Efter lugna stunden får barnen fritt välja aktivitet som våra olika mötesplatser i lärmiljön erbjuder.

Vid kl. 14.00 serveras ett mellanmål som kan ätas både ute och inne. Under eftermiddagen fångar vi igen små undervisningsstunder utifrån barnens nyfikenhetsfrågor och intressen. Hos oss på Vallpojken är ”alla barn allas barn”. På så sätt skapas en ökad trygghet samt många lärstunder med olika pedagoger. Vid kl.16.00 slår vi ihop oss igen på yngre barns avdelningen, ute eller inne. Förskolan stänger kl.17.30

Varmt välkommen till oss på Vallpojkens förskola!