Inskolning Stjärnan förskola

Introduktion- ny på förskolan

Föräldraaktiv introduktion innebär att du som förälder är delaktig i att introducera ditt barn till utbildningen och till gruppen.

Introduktionen börjar med att du/ni och ert barn bjuds in till ett samtal som tar ca 30 min. Under detta möte får ni tillfälle att träffa ansvariga pedagoger, ställa frågor och berätta om ert barn. På detta möte tydliggörs vad som förväntas av oss som pedagoger och av dig som förälder.

En tid efter introduktionen har vi ett uppföljningssamtal där vi går igenom hur den första tiden har varit för dig/er och barnet.

Introduktionen pågår under ca 3-4 dagar mellan ca 9-15.