Inskolning Stjärnan förskola

Introduktion- ny på förskolan

Föräldraaktiv introduktion innebär att du som förälder är delaktig i att introducera ditt barn till utbildningen och till gruppen.

Introduktionen börjar med att du/ni och ert barn bjuds in till ett samtal som tar ca 30 min. Under detta möte får ni tillfälle att träffa ansvariga pedagoger, ställa frågor och berätta om ert barn. På detta möte tydliggörs vad som förväntas av oss som pedagoger och av dig som förälder.

En tid efter introduktionen har vi ett uppföljningssamtal där vi går igenom hur den första tiden har varit för dig/er och barnet.

Introduktionen pågår under ca 3-4 dagar mellan ca 9-15.

Inskolning på förskola

Många kan känna sig nervösa inför inskolning på förskolan. Det är väldigt vanligt och fullt normalt att känna lite oro när man ska skola in och lämna sitt barn till människor som kanske inte ens själv känner så väl än. För vissa kan det vara första gången som man tränar på att vara i från varandra, både för barn och vårdnadshavare.

Om du inte besökt förskolan tidigare så kan det vara bra att boka in ett besök innan inskolningen, en så kallad visning. Det kan kännas skönt att känna igen miljön och ha fått svar på frågor och känt efter i magen så att allt känns rätt.

Kom ihåg att personalen på förskolan är vana vid inskolningar 🙂