Inskolning Stjärnan förskola

Introduktion- ny på förskolan

Föräldraaktiv introduktion innebär att du som förälder är delaktig i att introducera ditt barn till utbildningen och till de övriga barnen i gruppen.

Introduktionen börjar med att du/ni och ert barn bjuds in till ett samtal som tar ca 30 min. Under detta möte får ni tillfälle att träffa ansvariga pedagoger, ställa frågor och berätta om ert barn. På detta möte tydliggörs vad som ni förväntar er av oss som pedagoger och vi av dig som förälder.

En tid efter introduktionen har vi ett uppföljningssamtal där vi går igenom hur den första tiden har varit för dig/er och barnet. Vid detta samtal är vi tacksamma för feedback på vad ni tycker om introduktionen så att vi kan förbättra oss.

Introduktionen pågår under ca 3-5 dagar mellan kl. 9:00-15:00. Under pandemin har vi utökat antal dagar men kortat ner tiden/dag för dig och ert barn. Utifrån de restriktioner som fanns tidigare så var vi tvungna att revidera vår plan. Nu har förutsättningarna ändrats igen så vi håller på att se över hur vi vill och kan göra framöver när vi tar emot nya barn och föräldrar.

Vi tar alltid hänsyn till det enskilda barnet och dess behov så det kan bli flera dagar om ert barn behöver det.

Exakt information om vad som gäller när just ni ska introduceras får ni av förskolan.

Inskolning på förskola

Många kan känna sig nervösa inför inskolning på förskolan. Det är väldigt vanligt och fullt normalt att känna lite oro när man ska skola in och lämna sitt barn till människor som kanske inte ens själv känner så väl än. För vissa kan det vara första gången som man tränar på att vara i från varandra, både för barn och vårdnadshavare.

Om du inte besökt förskolan tidigare så kan det vara bra att boka in ett besök innan inskolningen, en så kallad visning. Det kan kännas skönt att känna igen miljön och ha fått svar på frågor och känt efter i magen så att allt känns rätt.

Kom ihåg att personalen på förskolan är vana vid inskolningar 🙂