Öppettider Kattfoten förskola

Vi följer Tyresö kommuns riktlinjer vilket innebär att vi har skyldighet att ha öppet från kl.06:30-18:30 om vi har barn som behöver vara på förskolan den tiden.

Tiden grundar sig på din restid till och från arbetet och den tid du arbetar. Är du föräldraledig så har du möjlighet att ha ditt barn 24 tim/v på förskolan dvs måndag-torsdag kl.9-15

Är du arbetssökande så är tiden 30 tim/v dvs kl.9-15 måndag – fredag

Nu öppnar vi kl.06:30 och stänger kl.17:15


Vill du veta mer? Skolverket har mycket matnyttig information om öppettider för förskolor. Exempelvis om vem som bestämmer vilka dagar och tider barnet ska vara på förskolan om vårdnadshavare är arbetslös eller föräldraledig. De har även kopplat alla sina svar till källor i skollagen. I korthet står det att det är hemkommunen som organiserar förskoleverksamheten och som avgör vilka tider barnen får vara i förskolan. Det kan även beslutas att barn ska få vara mer i förskolan än de tider de har rätt till enligt skollagen. Viktigt att komma ihåg är att det är upp till huvuman att besluta hur dessa timmar ska fördelas, utifrån vad som är bäst för barnet. Huvudmannen i en kommunal förskola är kommunen och i en fristående skola så beslutas det av en styrelse eller liknande. Du kan läsa mer på Skolverkets hemsida.