Om Sjödalen förskola

Förskolan Sjödalen – det självklara valet för ett unikt lärande och starten på en livslång resa där alla ska Kunna, Vilja och Våga möta sin framtid.

Sjödalen ligger i ett flerfamiljshus i centrala Huddinge, nära kommunikationer som bussar och pendeltåg. Förskolans gård ligger på innergården och erbjuder pedagogiska miljöer som låter barnen mötas, utforska, leka och inspireras.  Förskolan har fräscha och ljusa lokaler som byggdes år 2018 och vi har plats för 60 barn. Förskolan är byggd i två plan, där ingång, vagnsförråd och kök är på första våningen och på plan två har vi tre avdelningar, Ejdern, Anden och Svanen. Vi har även en stor ljus ateljé med spännande material. Vi har närhet till både natur och kultur vilket möjliggör utflykter till både skog, bibliotek och olika parker i närområdet.

När vi går till skogen låter vi barnens fantasi utvecklas och stimuleras och i naturen får och kan alla barn leka och lära utifrån sin egen förmåga och utveckling. Där finns inga färdigställda rum som binder dem till förväntningar och könsroller.

Vi vill genom naturens mångfald ge varje barn, utifrån dess förutsättningar, grunden till ett livslångt lärande.

Så här arbetar vi – vår profil

”Vi får världens viktigaste värden att växa”. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och vårt mål är att alla barn ska få uppleva hur viktiga de är, känna sig sedda, hörda och tagna på allvar varje dag på förskolan.

Här kan du läsa mer om Dibbers värdegrund.

Förskolans verksamhet utgår ifrån vår värdegrund, förskolans läroplan och dess måluppfyllelse samt barnkonventionen. Arbetet med barnkonventionen bedrivs till stor del genom 10 kompisböckerna och med hjälp av Kanin och Igelkott.


För att synliggöra och konkretisera läroplanen för både barn och vuxna använder vi oss av våra lärvänner. Varje lärvän representerar ett ämne och målområde i läroplanen. Förskolan har ett årshjul där vi delar upp året och har extra fokus på en lärvän i taget. Lärvännerna finns beskrivna här.

Förskolan lägger stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.


Tillsammans med barnen undersöker och utforskar vi och försöker besvara olika frågor som barnen har. Vi har digitala verktyg såsom smartphone, lärplatta, kamera, robotar och projektorer och vi ser digital teknik som pedagogiska och kompletterande verktyg till barnens aktiviteter och undersökande. Genom att vi på förskolan arbetar med informations- och kommunikationsteknik (IKT) ges alla barn samma förutsättningar och möjligheter till att lägga en grund för att bemöta det digitala samhälle vi lever i. De digitala verktygen är även ett hjälpmedel i det pedagogiska dokumentationsarbetet vi bedriver dagligen tillsammans med barnen.

Förskolan har just nu ett digitaliseringsprojekt där vi har byggt upp en digital studio. Vi har bland annat arbetat med källkritik, problemlösning och informationshantering och då med hjälp av en greenscreen.

Vi strävar efter att ha levande djur och växter på förskolan för att barnen ska se och förstå hur djur, natur och kretslopp fungerar och påverkar varandra.

Som en av Dibbers förskolor arbetar vi för att alla barn ska få möjlighet till ett unikt lärande och omsorg och få en bra start på sin livslånga resa där man skall Kunna, Vilja och Våga möta sin framtid.