Om oss

  • Gångavstånd Huddinge centrum
  • Flexibel inskolning
  • Unikum
  • Digital teknik

Välkommen till förskolan Sjödalen – det självklara valet för ett unikt lärande och starten på en livslång resa där alla ska Kunna, Vilja och Våga möta sin framtid.

Sjödalens förskola finns i fräscha och ljusa lokaler från år 2018 och vi har plats för 60 barn.

Förskolan är byggd i två plan, där kök är på första våningen och barnen är indelade i tre avdelningar på andra våningen. Förskolan ligger i ett flerfamiljshus i centrala Huddinge.

Förskolan har en stor och ljus ateljé med massor av spännande material där alla barnen får skapa utifrån ålder och förutsättningar.

Vi finns nära kommunikationer som bussar och pendeltåg och har närhet till både natur och kultur vilket möjliggör utflykter till både skog, bibliotek och olika parker i närområdet.

Så här arbetar vi

Förskolan har en allmänpedagogisk inriktning med fokus på lek, utevistelse och språkutveckling. Vi arbetar efter förskolans värdegrund, läroplan, dess måluppfyllelse och barnkonventionen. Läs mer om vår pedagogik.

För att synliggöra läroplanen och barnkonventionen både för barn och vuxna arbetar vi med våra lärvänner.

samt kompisböckerna med Kanin och Igelkott. Vi har en diskrimineringsplan som utgår ifrån DO:s sju diskrimineringsgrunder som är en del av det dagliga arbetet och revideras och uppdateras varje år.

Vi vill genom naturens mångfald ge varje barn, utifrån dess förutsättningar, grunden till ett livslångt lärande. I naturen får och kan alla barn leka och lära utifrån sin egen förmåga och utveckling. Där finns inga färdigställda rum som binder dem till förväntningar och könsroller. I skogen låter vi barnens fantasi utvecklas och stimuleras. Vi har levande djur och växter på förskolan för att barnen ska se och förstå hur djur, natur och kretslopp fungerar och påverkar varandra.

På Sjödalens förskola lägger vi stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntrar barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Samtliga miljöer på förskolan erbjuder böcker och vi läser gärna för barnen. Vi använder oss även av böcker via digitala hjälpmedel och besöker biblioteket så ofta vi kan.

Vi använder oss av digital teknik i form av bl.a. läsplatta, dator, kamera, robotar, projektor och smartmobil. Vi ser digital teknik som pedagogiska och kompletterande verktyg till barnens aktiviteter och undersökande. Genom att vi på förskolan arbetar med informations- och kommunikationsteknik (IKT) ges alla barn samma förutsättningar och möjligheter till att lägga en grund för kommunikation, samspel och ett livslångt lärande.

Vi arbetar utforskande med barnen där både inomhusmiljön, närmiljön och gården erbjuder pedagogiska miljöer som låter barnen mötas, utforska, leka och inspireras. Vi delar barnen i mindre grupper under dagen och erbjuder en bra balans mellan lärande, lek och vila. Vi ser alla barn som de är och strävar mot att låta dem utvecklas i sin egen takt.

Vårt mål är att alla barn ska få uppleva hur viktiga de är, känna sig sedda, hörda och tagna på allvar varje dag. Som en av Dibbers förskolor arbetar vi för att alla barn ska få möjlighet till ett unikt lärande och omsorg och få en bra start på sin livslånga resa där man skall Kunna, Vilja och Våga möta sin framtid.

Vårt motto är: Vi får världens viktigaste värden att växa

Alla Dibbers lärvänner med texten: Vi får världens viktigaste värden att växa