Om Västerbo förskola

  • Ut & Njut
  • Mobil verksamhet (förskolebil och cyklar)
  • Mulle Friluftsfrämjandet
  • Förskolebrevet

Förskolan Västerbo ligger centralt i Nyköping, med närhet till både natur- och kulturområden.

Förskolan består av två avdelningar – Fasta avdelningen för de yngre barnen och Mobila avdelningen för de äldre barnen.

Förskolan har ingen större gård i anslutning utan barn och pedagoger tar sig varje dag iväg på utflykter och promenader, både till fots men även i våra Förskolecyklar för de yngre barnen och för de äldre barnen i vår Förskolebil.

Att bedriva Mobil verksamhet är ett av våra fokusområden och barnen får ta del av många upplevelser i sin närmiljö. Barnen får möjligheter att vistas i många olika miljöer som inbjuder till lek, lärande, fantasi och samspel. Vi ser även att processen att ta sig till olika platser lockar till samspel och kommunikation mellan barnen och mellan barn och pedagoger. På en promenad till en lekpark kan vi upptäcka mycket nytt och spännande tillsammans – som pedagogerna sedan fångar upp och utvecklar tillsammans med barnen.

Västerbos pedagoger är närvarande och inlyssnande och utformar undervisningen efter barnens intressen och behov och utifrån Förskolans Läroplan och vår Värdegrundsplattform.

Barnets bästa är alltid i fokus hos oss.

Vår vision och våra Lärvänner

Vi får världens viktigaste värden att växa! Barnen är det viktigaste vi har och vi ska hjälpa dem att växa, både individuellt och tillsammans med andra. Vi arbetar aktivt med att vara närvarande pedagoger för att finnas nära och kunna stötta varje enskilt barn där hen befinner sig just nu. Detta för att skapa goda förutsättningar för barnet att växa i sin självkänsla och självförtroende och därmed kunna, vilja och våga mer i livet. V

år utgångspunkt är i barnens intressen och formar därefter vår utbildning och undervisning utifrån dessa. Hos oss möter barnen inbjudande lek- och lärmiljöer som bidrar till samspel och interaktion. Miljöerna är uppbyggda utifrån vårt pedagogiska koncept med sju lärvänner som alla representerar Förskolans läroplansmål. Våra Lärvänner är ofta med oss i undervisningen, då de finns representerade som fysiska figurer, när vi arbetar med de olika målen i läroplanen. Vår Lärvän Ute-Ugo är exempelvis med oss när vi är i skogen då hen representerar de naturvetenskapliga målen i Förskolans Läroplan. Läs mer om Dibbers koncept här.

Alla Dibbers lärvänner med texten: Vi får världens viktigaste värden att växa

”Ut & Njut” och Mulle

Utevistelse är viktigt för oss, ur flera aspekter. Vår filosofi Ut & Njut syftar till att barn lär sig i olika miljöer och i olika situationer. Upplevelsebaserat och situationsanpassat lärande är viktiga ledord för oss. Utevistelse bidrar även med mycket positivt ur hälsosynpunkt, vi håller oss friskare och vi känner att vi får energi av att få vara ute och röra på oss. För oss är det också viktigt att utevistelsen är njutbar där vi får möjligheter att möta nya spännande upplevelser. Västerbo arbetar även med Mulle, ett koncept från Friluftsfrämjandet där fokus ligger på att skapa förutsättningar för barnen att ta del av allt fantastiskt som naturen har att erbjuda. Barnen på Västerbo får ta del av olika möten med naturen – årstidsskiftningar, allemansrätten, kunskap om naturen, tillagning av äta ute och självklart alla de motoriska lärtillfällen som blir en del av vardagen. Läs gärna mer på https://www.friluftsframjandet…

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi har en god service och hjälper gärna till i frågor om ert barn eller ert barns vistelse på förskolan. Det ska vara enkelt att vara förälder på förskolan Västerbo. Vi använder webbverktyget Unikum som gör det enkelt för dig som vårdnadshavare att vara delaktig i ditt barns lärande och utveckling under åren i förskolan. Genom Unikum får du ta del av lärloggar och annan information från avdelningen och förskolan.

Förskolebrevet

Västerbo arbetar, som alla våra Dibber-förskolor i Nyköping, med Förskolebrevet. Förskolebrevet syftar till att stärka barns integritet och rätten till den egna kroppen. Detta innebär bland annat undervisning tillsammans med barnen med fokus att skapa en trygg miljö där barnen får förutsättningar att lära sig om integritet och barns rättigheter. Undervisningen kan innehålla olika litteraturer, uppgifter och övningar beroende på barnens ålder och mognad. Det innebär även att vi alltid garanterar att det finns ordinarie pedagoger på plats när du hämtar eller lämnar ditt barn, att det alltid är en ordinarie pedagog som hjälper till vid hygiensituationer mm för att barnen alltid ska känna sig trygg. Läs gärna mer på http://treskablinoll.nu/forsko…

Öppettider förskolan

6:30-17:15