Inskolning på Hagens förskola

Som en del i introduktionen erbjuder vi möjligheten att få ett hembesök av ansvarspedagogen. Detta sker då inskolningens första dag, innan barnet besöker förskolan och introduktionen fortsätter där.

Under hembesöket får vårdnadshavare en presentation av introduktionens upplägg och tider. En första kontakt tas med barnet för att barnet ska möta ett bekant ansikte när de kommer till förskolan.