Välkommen!

Lövbrunna är en relativt nybyggd förskola som ligger mitt i ett villaområde i Täby. Just nu består förskolan av 48 barn och 7 utbildade pedagoger.

Naturen finns precis utanför grinden med närhet till hästhagar skogar och ängar. Ett stenkast ifrån Lövbrunna ligger Vallatorpskolan som har förskoleklass till nionde klass.  Samtidigt är det lättillgängligt med bil och buss och det finns bra cykelvägar i direkt anslutning.

  • Trygga och engagerade pedagoger
  • Ljus och fin innemijö
  • Stor gård nära till skog

På Dibber Lövbrunna förskola får vi vår mat från Dibbers Matgård. Det betyder att vår mat är centralt förberedd, men tillagad lokalt på vår förskola. Läs mer.

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.