Kom på visning på Karlavagnen förskola

Vi har märkt en förändring de senaste åren på när barn vill börja på förskolan. Tidigare så var det nästan bara i augusti men nu är det ett stort tryck även i januari.

Detta är otroligt roligt men innebär att vi varje termin behöver se över vår organisation och oftast justera den något inför ny terminsstart.

Till i augusti så är det mer vanligt att det blir förändringar eftersom några barn slutar och börja skolan. De äldre barnen i de yngre grupperna går vidare till grupper med äldre barn.

Vi bjuder in er föräldrar som står i kö till ett ”Öppet hus” då ni är välkomna till förskolan för att träffa rektor, pedagogisk utvecklingsledare och pedagog. Dessa möten brukar vara i sept/okt för de barn som vill börja under våren. För de barn som vill börja på hösten så har vi träff i mars/april.

I förskolans läroplan (Lpfö2018) står det att ”vi ska lägga grunden för ett livslångt lärande”. Vi pratar lite om vad detta kan vara och vi berättar också om hur introduktionen går till.

Ni får naturligtvis även se våra lokaler och gården med sina lärmiljöer.