Öppettider Bergatrollet förskola

Förskolan är öppen 6:30 – 17:30 

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 6:30-18:00. 

 Under sommar och julledighet slår vi ihop Dibbers förskolor i centrala Huddinge på en förskola. Det varierar från år till år vilken förskola det blir.