Välkommen!

  • Lek
  • Ut& njut
  • Språkutveckling

Förskolan Regnbågen ligger i Masmo med många fina parker och naturområden i närheten. Förskolan ligger i närhet till bussar och t-bana. Vi är en förskola med fem avdelningar, två för de yngre barnen och tre för de äldre barnen. 

På Dibber Regnbågen förskola får vi vår mat från Dibbers Matgård. Det betyder att vår mat är centralt förberedd, men tillagad lokalt på vår förskola. Läs mer.

Känslan av att se vårt barn trivas så mycket går inte att beskriva.


Vi besökte olika förskolor runt om i vårt område. Vi valde för miljön samt att man märkte att pedagogerna var engagerade med barnen.

Rania och Tomas, vårdnadshavare till barn på Regnbågen

Jag är 100% trygg när jag lämnar min dotter på förskolan. Jag vet att hon lär sig nya saker, att dem tillgodoser hennes behov och att hon har det roligt. Hon är en trygg och stark individ och det är med hjälp av förskolan.

Helen, vårdnadshavare till barn på Regnbågen

Jag gick efter min magkänsla när jag valde förskola, allt var ju så viktigt för mig. Den positiva känslan och intrycket som jag fick av både miljön och bemötande från personalen på förskolan var avgörande när jag valde .

Anna, vårdnadshavare till barn på Regnbågen


Vi presenterar verksamheten

Här får ni en presentation av verksamheten av rektor Rosie. Välkommen in!

Följ oss gärna på sociala medier

Följ oss gärna på vårt Instagramkonto där vi delar med oss av vårt arbete på förskolan både med aktiviteter och lärmiljöer.

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.