Vårdnadshavare Anna berättar

Anna har ett barn på Dibber Regnbågens förskola, här berättar hon om sin erfarenhet och ger även tips på vad man ska tänka på då man som förälder väljer förskola till sitt barn.

Tänk tillbaka, hur kommer det sig att ni valde just den förskola ert barn går på?

Alla mina tre barn har gått på samma förskola. Min äldsta är nu 12 år gammal och kan fortfarande komma ihåg och berätta om hur personalen på Dibber Regnbågen behandlade honom när han gick där. Detta är den viktigaste kvitton som jag kan få som förälder att jag har valt rätt förskola för honom och hans syskon. 

Att välja förskola var nog ett av det jobbigaste och mest ångestframkallande beslut som jag någonsin gjort. Jag fick höra många skräckhistorier om olika förskolor av anhöriga innan jag fick barn och var så bekymrad för mitt barn inför förskoledebuten. 

Jag kommer ihåg att jag besökte 3 förskolor innan jag bestämde mig för Dibber Regnbågen. Detta efter samtal med några föräldrar som hade sina barn på förskolan om deras erfarenhet av Dibber Regnbågen och varför just dom valde Regnbågen. Jag kommer så väl ihåg hur jag observerade pedagogernas samspel med barnen på förskolan för att få en känsla av hur mitt barn skulle bli bemött. 

Jag gick efter min magkänsla när jag valde förskola, allt var ju så viktigt för mig. Den positiva känslan och intrycket som jag fick av både miljön och bemötande från personalen på förskolan var avgörande när jag valde Dibber Regnbågen. 

Berätta hur du tycker att det är att ha ditt barn på förskolan i dag? Uppfyllde det dina förväntningar, är det någonting som du tycker speciellt om?

Min yngsta är 5 år och går sista terminen på förskolan. Förskolan känns som hennes andra hem med vuxna och barn som betyder mycket för henne. Dibber Regnbågen har varit en naturlig del i vår vardag i så många år med en känsla av trygghet. Det som har betytt mest för mig som förälder är personalens bemötande under de olika faserna mina barn gick igenom på förskolan. 

Hur är bemötandet av pedagogerna?

Personalen har alltid varit tillmötesgående och stöttande när det har varit tufft med lämning, hämtning och andra utmaningar. Jag har kunnat vända mig till pedagogerna utifrån deras erfarenheter och kunskap om barn vid behov och med det så har mina förväntningar av Dibber Regnbågen uppfyllts. 

Hur är det att ta sig fram och tillbaka på förskolan?

Att ta oss till och från förskolan är ganska enkelt och praktiskt för min familj utifrån förskolan läge. Jag har alltid känt att jag kan vända mig direkt till personalen och förskolechefen vid behov. 

Märker ni att det är en förskola som tillhör Dibber Sverige? På vilket sätt i så fall?

Jag tycker att det märks tydligt att vår förskola tillhör Dibber utifrån Hjärtrud och hennes vänner. Jag kan nog inte namn på alla sju figurerna men jag känner igen deras utseende som syns tydliga på förskolan. Vi har även fått en genomgång av vad dom olika figurerna står för och hur pedagogerna tar hjälp av figurerna i vardagen. 

Har ni några råd till föräldrar som ska välja förskola? Vad ska de tänka på, vad tycker ni är viktigast?

Mitt råd till föräldrar som ska välja en förskola är att våga besöka olika förskolor med öppenhet och nyfikenhet. Våga prata om din oro inför förskolan med personalen. Det gjorde jag utifrån alla skräckhistorier jag hade hört om förskolan. Detta gav förskolan en bild av min oro som förälder. Jag är oerhört tacksam att förskolechefen på min förskola tog sig tid att lyssna och bekräfta min oro om förskolan. Personalen har skickat bilder på mina barn under jobbiga perioder för att trygga mig om att dom hade det bra. Med en känsla av trygghet har jag kunnat fokusera mig på mitt jobb medan mina barn varit på förskolan. 

Det viktigaste för mig vad gäller val av förskoleplats är trygghet. Allt annat faller naturligt på plats om känslan av trygghet finns. Det är oerhört viktigt att vända sig till personalen eller förskolechefen om något känns fel. Det går oftast att lösa ganska omgående är min erfarenhet. 

Om ni skulle beskriva er förskola med tre ord, vilka ord skulle du välja då?

De tre ord som jag förknippar Dibber Regnbågen med är trygghet, lyhörd och utvecklande.