Välkommen!

Vårt vackra hus med grästak finns beläget på Henriksdalsberget i Nacka. Förskolan består av 5 avdelningar med spännande lek och lärmiljöer som tilltalar, utvecklar och utmanar barnen i deras lärprocesser. Förskolans tre gårdar har balansgångar, sandlådor, stugor och odlingslådor. Omkring oss på Henriksdalsberget är vi omgivna av flera lummiga och härliga lekparker, vi har också ett närliggande skogsområde som vi gärna besöker tillsammans med barnen.

Det finns en enorm trygghet och glädje att få lämna sitt barn på en plats som känns som ett andra hem med människor man litar på. Dagarna fylls med kunskap och lärdom på ett lekfullt sätt.

My, vårdnadshavare

Barnen är vår framtid. Vi skapar utrymme för utforskande, glädje, utmaningar, trygghet, undervisning, samarbete och kommunikation.

Åsa, förskollärare

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.