Välkommen!

Vårt vackra hus med grästak finns beläget på Henriksdalsberget i Nacka. Förskolan består av 5 avdelningar med spännande lek och lärmiljöer som tilltalar, utvecklar och utmanar barnen i deras lärprocesser. Förskolans tre gårdar har balansgångar, sandlådor, stugor och odlingslådor. Omkring oss på Henriksdalsberget är vi omgivna av flera lummiga och härliga lekparker, vi har också ett närliggande skogsområde som vi gärna besöker tillsammans med barnen.