Möt Åsa på Dibber Henriksdals förskola

Berätta ditt namn, lite om din bakgrund och vad du arbetar med/vilken enhet du arbetar på.

Hej!

Jag heter Åsa Nilsson, jag är en medforskande förskollärare som med stor glädje och engagemang undervisar barnen på Henriksdals Förskola i Nacka.

Jag har arbetat som förskollärare i över 20 år och har funnits med inom Dibber sedan 2007. I företaget bidrar jag med min kompetens som förskollärare och arbetsledare (min nuvarande position på Henriksdals Förskola). Jag har också arbetat som Biträdande Förskolechef i ett flertal år, och en kort period som Förskolechef. Vid flera tillfällen har jag representerat företaget på mässor.

Min drivkraft i mitt arbete är att se den glädje och de upptäckter som både barn och pedagoger gör när vi tillsammans samarbetar och sprider tro på varje enskild individ. Vänskapen som växer och upptäckterna av ny kunskap som vi tillsammans finner i ett lekfullt lärande.

Privat är jag gift med Per-Anders och jag bor i Saltsjöbaden. Jag gillar långa promenader, resa och flugfiska.

Tänk tillbaka, varför valde du att arbeta på Dibber?

Jag valde att börja arbeta på Dibber för företagets goda visioner och de bra grundtankarna som finns i företaget. Det är också ett företag som vill ”hänga med” och hålla sig uppdaterat kring aktuell forskning och fortbildning, vilket jag ser som otroligt positivt.

Jag arbetar i ett företag som tänker och agerar för de mjuka värdena, och att varje barn ska känna sig unik och värdefull. Barn som får denna grundtrygghet och stabilitet från start, kommer växa upp och skapa underverk som trygga stabila individer med goda värderingar om hur man är en bra medmänniska. Jag är stolt över att få bidra till att barnen får en bra start i livet. Det är barnen som är vår framtid!

På Henriksdals Förskola har vi en fantastisk fin sammanhållning, mycket bra kompetens och vi är ett Team som stödjer och utmanar varandra för att bli ”vårt bästa vi” tillsammans.

Det är roligt, lärorikt och givande varje dag, och jag är mycket stolt över vårt gemensamma arbete på Henriksdals Förskola.

Jag har arbetat på bra förskolor under alla mina verksamma år, vilket jag är mycket tacksam för.

Varför tycker du att man ska välja en Dibber förskola för sitt barn?

På Dibber fokuserar vi på att ge varje barn en bra grundplattform för livet.

Barnen är vår framtid. Vi skapar utrymme för utforskande, glädje, utmaningar, trygghet, undervisning, samarbete och kommunikation. Vi lyfter fram barnens intressen och det som barnen är nyfikna på, och utmanar dem också med ny kunskap på ett lekfullt sätt. Lärande ska vara roligt!

Vad tror du är viktigt med en förskola ur barnens perspektiv?

När det gäller förskola ur barnens perspektiv tror jag att det är otroligt avgörande att varje barn blir sedd, känna trygghet och stabilitet, uppleva engagerade pedagoger som lyssnar och tar barnens frågor och tankar på allvar. Likaså viktigt ur barnens perspektiv att vi pedagoger signalerar att vi finns här som trygga vuxna som vägleder och ger barnen verktyg att hantera situationer i vardagen, men också att vi upplever mycket glädje och skratt tillsammans och skapar fina möten i vår lek och lärmiljö.