Om Rödluvan förskola

På Rödluvan är barnens egna erfarenheter och kunskaper utgångspunkten för lärandet. Eftersom vi har barn med många olika modersmål arbetar vi särskilt med barnens språkutveckling. Vi arbetar i mindre barngrupper för att bättre kunna stimulera språkutvecklingen. Förskolan har en egen gård och ligger nära sollentuna centrum. Vi har nära till bibliotek och närliggande parker. Vi samarbetar med Dibbers öppna förskola Mysebo.

På Rödluvan arbetar vi med lärande på ett lustfyllt sätt. Vi arbetar med förskolans läroplan genom våra lärvänner. Vi har fokus på språkutveckling och digitaliseringens möjligheter. Våra lärmiljöer med ett rikt material erbjuder många olika möjligheter till utforskande.