Om Rödluvan förskola

På Rödluvans förskolan har vi plats för 67 barn.

Vi har fyra arbetslag/avdelningar, två avdelningar 1-2,5 år och två avdelningar 3-5 år. I varje arbetslag finns en förskollärare med avdelningsansvar. Hur många övriga pedagoger och barn det är i de olika grupperna kan variera från år till år beroende på hur gamla våra barn är och hurmånga barn vi har i de olika arbetslagen . Vid olika aktiviteter under dagen delar vi ofta barnen i mindre grupper.

Bilder från Rödluvan förskola

Vi lär oss hela dagarna

På Rödluvans lär vi oss och bedriver vi undervisning hela dagarna. I lek, aktivitet och i rutinsituationer som av och påklädning i hallen och vid matbordet vid lunchen tar vi tillvara tillfällen till samtal, utforskande och upptäckande. Barnens egna tankar, frågor, intressen och behov är utgångspunkten när vi lär oss tillsammans. Vi har har ett särskilt fokus på barnens språkutveckling och har ett språkutvecklande förhållningsätt och arbetssätt. Därför delar vi ofta in barnen i mindre grupper vid olika aktiviteter. Till exempel när vi arbetar med skapande eller när vi går på utflykt, då kan några barn vara inne och måla medan de andra barnen i gruppen går till lekparken.

Lustfyllt lärande

På Rödluvan ska det vara roligt att lära sig. Till vår hjälp i vårt arbetet har vi våra lärvänner, Hjärtrud, Lek-Levi, Alfa-Beta, Räkne-Reza. Ute-Ugo. Kreativa och Rör-Else. De representerar alla olika delar av vår läroplan. Vi har fokus på språkutveckling och de möjligheter som digital teknik ger oss. I våra pedagogiska miljöer finns material som inspirerar till lek och utforskande och som ger möjlighet till lärande och ökade kunskaper.

Alla Dibbers lärvänner med texten: Vi får världens viktigaste värden att växa