Om Rödluvan förskola

Lärande

På Rödluvan är barnens egna erfarenheter och kunskaper utgångspunkten för lärandet. Eftersom vi har barn med många olika modersmål arbetar vi särskilt med barnens språkutveckling.

Språk

Vi arbetar i mindre barngrupper för att bättre kunna stimulera språkutvecklingen.

Omgivning

Förskolan har en egen gård och ligger nära sollentuna centrum. Vi har nära till bibliotek och närliggande parker. Vi samarbetar med Dibbers öppna förskola Mysebo.

Lustfyllt – digitalisering och utforskande

På Rödluvan arbetar vi med lärande på ett lustfyllt sätt. Vi arbetar med förskolans läroplan genom våra lärvänner. Vi har fokus på språkutveckling och digitaliseringens möjligheter. Våra lärmiljöer med ett rikt material erbjuder många olika möjligheter till utforskande.

Alla Dibbers lärvänner med texten: Vi får världens viktigaste värden att växa

Om namnet Rödluvan

Rödluvan, ibland kallad Rödluvan och vargen, är en europeisk saga. De mest kända versionerna härstammar från Charles Perrault och Bröderna Grimm.

Sagan nedtecknades första gången 1697 av Charles Perrault med titeln Le Petit Chaperon rouge (Lilla rödhättan) i Gåsmors sagor (översatt till svenska 1955). Bröderna Grimm publicerade sin version av berättelsen i det första bandet av Kinder- und Hausmärchen 1812, som kom ut på svenska 1860 som Bröderna Grimms Barn- och folksagor. År 1883 kom en utgåva med illustrationer av Jenny Nyström.