Om Vargungens förskola

Vargungens förskola ligger i ett område med närhet till både lekparker och skog. Vi har stora ljusa lokaler med möjlighet att dela upp oss i olika rum under verksamhetstiden. Vi är utomhus varje dag och vi utforskar skog och lekparker i vår närhet tillsammans med barnen.

Vårt mål är att varje dag erbjuda barnen en meningsfull tid på förskolan där gemenskap, glädje och lärande går hand i hand.

Välkommen att kontakta oss för visning av förskolan där vi berättar mer om vår verksamhet och aktuella teman som vi jobbar med just nu.

Vargungen är en liten förskola vilket ger möjlighet till en nära relation med alla barn och föräldrar.

Vargungens förskola erbjuder en trygg och stimulerande lärmiljö för ditt barn. Vår ambition är att vi ska få världens viktigaste värden att växa!

Vår förskola

Förskolan Vargungen ligger centralt i Häggvik, Sollentuna nära kommunikationer. Vargungen består av två hus med två avdelningar, en avdelning för de yngre barnen 1-3 år och en för de äldre 3-5 år. Vi samarbetar mellan husen varje dag på för och eftermiddagarna vilket gör att våra engagerade förskollärare och barnskötare känner alla barn och föräldrar i vår verksamhet. Vi arbetar medvetet med våra olika lärmiljöer både inne och ute. Lärmiljöerna anpassar vi utifrån barnens intressen och våra lärvänner viket gör att miljön är föränderlig under läsårets gång.

Förskolan har två fina gårdar och vi arbetar ständigt med att göra utemiljön inspirerande och rolig med många möjligheter till ett lustfyllt lärande!