Om Björken förskola

På Björken arbetar vi med våra lärvänner som utgångspunkt i vårt arbete. Varje lärvän har olika egenskaper och karaktärsdrag, som vi på ett lekfullt sätt använder för att skapa intresse hos barnen för läroplanens alla delar.

Alla Dibbers lärvänner med texten: Vi får världens viktigaste värden att växa

Vi har en hög tilltro till barnens förmåga och för oss är en del av arbetet att göra dem delaktiga igenom hela dagen, genom att öva på självständighet men också på att samarbeta med varandra.

Hos oss är leken central och vi arbetar i nära relation till varandra, både barn, pedagoger och vårdnadshavare!