Om Björken förskola

På Björken arbetar vi med våra lärvänner som utgångspunkt i vårt arbete. Varje lärvän har olika egenskaper och karaktärsdrag, som vi på ett lekfullt sätt använder för att skapa intresse hos barnen för läroplanens alla delar.

Vi har en hög tilltro till barnens förmåga och för oss är en del av arbetet att göra dem delaktiga igenom hela dagen, genom att öva på självständighet men också på att samarbeta med varandra.

Hos oss är leken central och vi arbetar i nära relation till varandra, både barn, pedagoger och vårdnadshavare!

Hälsa på en dag på förskolan

Det finns olika sätt att komma och få en känsla för den förskola som du är intresserad av. Du kan boka en tid för visning, komma på ”öppet hus” eller boka ett möte med rektor för mer information, via mejl eller telefon.

Det är viktigt för dig som vårdnadshavare att få komma och få en magkänsla samt svar på frågor om den förskola där du ska lämna ditt eller dina barn.