Föräldrasamverkan

Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen och vi tror att det är viktigt att ha flera former av föräldrasamverkan. Vi bjuder in till utvecklingssamtal, föräldramöte, dropp-in-möten, vår/sommar fest samtidigt som man som förälder förstås alltid är välkommen att vid lämning och hämtning stanna en stund och möta sitt barn i förskolans värld.

Unikum

Vi använder oss av webbverktyget Unikum, där vi följer varje barns utveckling både på individnivå och hela gruppen. I Unikum kan vårdnadshavare på ett lätt sätt följa vårt arbete och ha en bra kommunikation med förskolan och pedagogerna. Vi genomför utvecklingssamtalen med hjälp av Unikum och ansvarig pedagog tillsammans med vårdnadshavare går genom barnets lärlogg utifrån läroplanens rubriker, Barns inflytande, Normer och värden och Utveckling och lärande.