Föräldrasamverkan på Sjödalen

Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen och vi tycker att det är viktigt att ha flera former av föräldrasamverkan. Vi bjuder in till föräldrasamtal, föräldramöten, dropp-in-möten, vår/ sommarfest samtidigt som man som förälder alltid är välkommen att vid lämning och hämtning stanna en stund.

Förutom den dagliga kontakten använder vi oss av Unikum för kommunikation med vårdnadshavare där vi lägger ut viktig information från rektor och pedagoger.