Om oss

  • Liten förskola
  • Närhet mellan barn och pedagoger
  • Alla barn arbetar i små projektgrupper

Vi vill att barnens ska känna sig delaktiga på förskolan och att deras intressen är viktiga. Gemensamma upplevelser ger inspiration till att utforska mer och det är i processen som lärandet sker. Genom att barnen får vara delaktiga och bestämma och att deras nyfikenhet tas tillvara utvecklas det ett demokratiskt arbetssätt där alla på ett respektfullt sätt är delaktiga. På så sätt stärks även barnens självkänsla, lärandet av varandra samt förmågan att våga säga vad man tänker och vill.

På Dibber Love förskola får vi vår mat från Dibbers Matgård. Det betyder att vår mat är centralt förberedd, men tillagad lokalt på vår förskola. Läs mer.

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.