Om oss

  • Liten förskola
  • Närhet mellan barn och pedagoger
  • Alla barn arbetar i små projektgrupper
  • Egen kock

Vi vill att barnens ska känna sig delaktiga på förskolan och att deras intressen är viktiga. Gemensamma upplevelser ger inspiration till att utforska mer och det är i processen som lärandet sker. Genom att barnen får vara delaktiga och bestämma och att deras nyfikenhet tas tillvara utvecklas det ett demokratiskt arbetssätt där alla på ett respektfullt sätt är delaktiga. På så sätt stärks även barnens självkänsla, lärandet av varandra samt förmågan att våga säga vad man tänker och vill.