Om oss

Förskolan Bamsebo ligger i Huddinge kommun i ett flerfamiljshus i närheten av Kvarnbergsplan och Huddinge centrum.

Vi är en förskola med två avdelningar som arbetar tätt tillsammans. Vi har närhet till både natur och kultur och gör ofta utflykter till både skog, bibliotek, parker och 4h gården, Rådsparken. Vi har en stor gård utanför dörren där det finns både fotbollsplan och stora gräsytor utanför dörren.

Förskolan Bamsebo ligger i Huddinge kommun i ett flerfamiljshus i närheten av Kvarnbergsplan och Huddinge centrum.

  • Gångavstånd Kvarnbergsplan och Huddinge centrum
  • Digitala verktyg
  • Unikum
  • Föräldrasamverkan
  • Inskolning

Så här arbetar vi

Dibbers ledord ”vi får världen viktigaste världen att växa”

Vi har en allmänpedagogisk inriktning med fokus på lek, ut och njut och språkutveckling där vi vill erbjuda en trygg miljö som stimulerar barnen till lek och lärande. Vi planerar vår verksamhet med utgångspunkt i barnens intressen. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och dess måluppfyllelse, utifrån varje barns unika förutsättningar och behov.

Även Barnkonventionen och barns rättigheter är del av vårt arbete för att barnen skall känna sig trygga. Vi arbetar med ”kompisböckerna” för att öva på socialt samspel, visa respekt och empati för sig själv och andra människor. Vi vill att våra barn blir självständiga individer med ett rikt språk som vågar prova och möta olika utmaningar i livet.

För att synliggöra läroplanen både för barn och vårdnadshavare arbetar vi med våra lärvänner. Läs mer om vår pedagogik här.

Alla Dibbers lärvänner med texten: Vi får världens viktigaste värden att växa

Förskolans Miljö

Vi bygger upp mötesplatser där barn kan samlas kring olika material som går att undersöka, experimentera, förändra, kombinera, fundera och samtal kring. Vi undersöker, utforskar, tar reda på olika frågor som barnen har och med hjälp av bland annat digitala verktyg som ett naturligt inslag i verksamheten.

Digitala verktyg

Vi använder oss av digital teknik i form av bl.a. läsplatta, dator, kamera, robotar, projektor och smartmobil. Vi ser digital teknik som pedagogiska och kompletterande verktyg till barnens aktiviteter och undersökande. Genom att vi på förskolan arbetar med informations- och kommunikationsteknik (IKT) ges alla barn samma förutsättningar och möjligheter till att lägga en grund för kommunikation, samspel och ett livslångt lärande.

Unikum

Vi använder oss av webbverktyget Unikum där vi planerar, utvärderar och analyserar vår verksamhet. Vi dokumenterar varje barns utveckling i barnets egen lärlogg och gruppens arbete i lärloggen för avdelningen. I Unikum kan ni som vårdnadshavare på ett lätt sätt ta del av förskolan arbete, följa det egna barnets utvecklig och ha en bra kommunikation med förskolan och pedagogerna. Vi genomför utvecklingssamtalen med hjälp av Unikum och ansvarig pedagog tillsammans med vårdnadshavare går genom barnets lärlogg utifrån läroplanens rubriker, Barns inflytande, Normer och värden och Utveckling och lärande.

Föräldrasamverkan

Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen och vi tror att det är viktigt att ha flera former av föräldrasamverkan. Vi bjuder in till utvecklingssamtal, föräldramöte, dropp-in-möten, vår/sommar fest samtidigt som man som förälder förstås alltid är välkommen att vid lämning och hämtning stanna en stund och möta sitt barn i förskolans värld.

Inskolning

För att både barn och föräldrar ska få en bra start på vår förskola så tillämpar vi flexibel inskolning. Flexibel inskolning innebär att du som förälder är med på avdelningen tillsammans med ditt barn under minst tre hela dagar och aktivt deltar i verksamheten. Detta ger dig värdefull inblick i verksamheten och du lär känna pedagogerna och barnen på avdelningen samt får kunskap om vads ditt barn upplever en dag på förskolan. Ditt barn behöver då inte oroa sig över att bli lämnat och kommer att kunna vänja sig vid förskolan rutiner och miljö i lugn och ro. Vi är även flexibla om det skulle behövas mer tid och hela inskolningen sker i dialog med förälder.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Under sommar och julledigheter slår vi ihop Dibbers förskolor i centrala Huddinge, Bamsebo, Bergatrollet, Luna och Sjödalen. Vilken förskola som håller öppet är varierande.