Om Bamsebo förskola

Förskolan Bamsebo ligger i centrala delen av Huddinge i ett flerfamiljshus som är beläget på promenadavstånd till Kvarnbergsplan och Huddinge centrum och goda kollektiva förbindelser både till Huddinge och Stuvsta station.

Vi har en stor gård med stora gräsytor, fotbollsplan, gungor, sandlådor och på vintern har vi en pulkabacke.

Förskolan har gångavstånd till bibliotek, parker i närområdet, skog att göra utflykter till samt 4h gården Rådsparken.

  • Gångavstånd Kvarnbergsplan och Huddinge centrum
  • Digitala verktyg
  • Unikum
  • Föräldrasamverkan
  • Inskolning

Så här arbetar vi

Vi får världens viktigaste värden att växa – världen viktigaste värden är våra barn. Vårt mål är att alla barn ska få uppleva hur viktiga de är, känna sig sedda, hörda och tagna på allvar.

Vår utgångspunkt är att varje barn som går på vår förskola är nästa generations vuxna och vi erbjuder därför en förskola som förhåller sig till just detta.
Vi arbetar med en allmänpedagogisk inriktning med fokus på lek, språkutveckling, matematik och ut och njut.

Vi planerar vår verksamhet utifrån förskolans läroplan, dess måluppfyllelse och med utgångspunkt i barnens förutsättningar, intressen och behov.

Barnkonventionen och barns rättigheter ingår i vårt arbete för att alla barn skall känna sig trygga. Vi arbetar kontinuerligt med ”kompisböckerna” och tränar på socialt sampel, visa respekt och empati för sig själv och andra människor.
För att synliggöra och konkretisera läroplanen för både barn och vuxna använder vi oss av våra lärvänner.

Vi använder oss av digital teknik i form av lärplattor, bee-boot, clevertouch och smartmobiler. Vi ser digital teknik som pedagogiska verktyg till barnens aktiviteter och undersökande. Genom att vi på förskolan arbetar med information och kommunikationsteknik (IKT) ges alla barn samma förutsättningar och möjligheter till att lägga sin grund för kommunikation, samspel och ett livslångt lärande.


Vi vill att alla ”våra ” barn blir självständiga individer med ett rikt språk som vågar prova och möta olika utmaningar i livet.

Förskolans Miljö

Vi bygger upp mötesplatser där barn kan samlas kring olika material som går att undersöka, experimentera, förändra, kombinera, fundera och samtal kring. Vi undersöker, utforskar, tar reda på olika frågor som barnen har och med hjälp av bland annat digitala verktyg som ett naturligt inslag i verksamheten.

Digitala verktyg

Vi använder oss av digital teknik i form av bl.a. läsplatta, dator, kamera, robotar, projektor och smartmobil. Vi ser digital teknik som pedagogiska och kompletterande verktyg till barnens aktiviteter och undersökande. Genom att vi på förskolan arbetar med informations- och kommunikationsteknik (IKT) ges alla barn samma förutsättningar och möjligheter till att lägga en grund för kommunikation, samspel och ett livslångt lärande.

Unikum

Vi använder oss av webbverktyget Unikum där vi planerar, utvärderar och analyserar vår verksamhet. Vi dokumenterar varje barns utveckling i barnets egen lärlogg och gruppens arbete i lärloggen för avdelningen. I Unikum kan ni som vårdnadshavare på ett lätt sätt ta del av förskolan arbete, följa det egna barnets utvecklig och ha en bra kommunikation med förskolan och pedagogerna. Vi genomför utvecklingssamtalen med hjälp av Unikum och ansvarig pedagog tillsammans med vårdnadshavare går genom barnets lärlogg utifrån läroplanens rubriker, Barns inflytande, Normer och värden och Utveckling och lärande.

Öppettider

Förskolan är öppen 6:30 – 17:00

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 6:30-18:00.

Under sommar och julledighet slår vi ihop Dibbers förskolor i central Huddinge på en av förskolorna. Vilken förskola det är varierar.

Digital visning

Välkommen in i lokalerna på Dibber Bamsebo förskola