Om Knyttebo förskola

Våra avdelningar. Förskolan består av tre avdelningar – Röda gruppen för de yngsta barnen, Gula gruppen för de lite äldre barnen och Utegruppen för de äldsta barnen.

Vi arbetar med Mobil pedagogik och till förskolan har vi en förskolebil som tar med Utegruppen till OK Hällen, ca 5 minuter resväg, fem dagar i veckan. Här spenderar Utegruppen sina dagar och har all undervisning utomhus i anslutning till klubbstugan eller i skogen omkring.

Knyttebo bedriver stor del av sin undervisning utomhus då vi har en Ut & Njut-filosofi, Mobil pedagogik och arbetar med Friluftsfrämjandets koncept Mulle. Detta blir tydligt på olika sätt, bland annat genom planerade undervisningstillfällen i skogen, matlagning utomhus och att de yngsta barnen sover utomhus på dagarna.

Att bedriva större delen av undervisningen utomhus förutsätter att pedagogerna är närvarande och har ett inlyssnade förhållningssätt där barnens intressen och behov ligger till grunden för förskolans innehåll. Barns bästa, barns inflytande, Förskolans Läroplan och vår Värdegrundsplattform är några av våra fokusområden på Knyttebo.

Här är bilder från vår buss med lärvännerna och några bilder från nya lokalen!

Vår vision och våra Lärvänner

Vi får världens viktigaste värden att växa!

Barnen är det viktigaste vi har och vi ska hjälpa dem att växa, både individuellt och tillsammans med andra. Vi arbetar aktivt med att vara närvarande pedagoger för att finnas nära och kunna stötta varje enskilt barn där hen befinner sig just nu. Detta för att skapa goda förutsättningar för barnet att växa i sin självkänsla och självförtroende och därmed kunna, vilja och våga mer i livet.

Vår utgångspunkt är i barnens intressen och formar därefter vår utbildning och undervisning utifrån dessa. Hos oss möter barnen inbjudande lek- och lärmiljöer som bidrar till samspel och interaktion.

Miljöerna är uppbyggda utifrån vårt pedagogiska koncept med sju Lärvänner som alla representerar Förskolans läroplansmål. Våra olika Lärvänner är ofta med oss i undervisningen med barnen, då de finns i förskolan som fysiska figurer. Lärvännen Hjärtrud är exempelvis med i undervisningen och de aktiviteter som pedagogerna har tillsammans med barnen i arbetet med Förskolebrevet.

Hjärtrud representerar vår värdegrund och vår barnsyn – att de är de viktigaste vi har.

Miljöerna är samtidigt föränderliga och levande på Knyttebo och varieras och förnyas kontinuerligt baserade på barnens intressen och undervisningens innehåll.

Alla Dibbers lärvänner med texten: Vi får världens viktigaste värden att växa