Om Knyttebo förskola

  • Ut & Njut
  • Mulleverksamhet
  • Vår vision

Knyttebo förskola ligger i Stigtomta, ca 20 minuter utanför Nyköping. Förskolan ligger i ett lugnt villaområde omgiven av skog och natur och med en stor inbjudande gård. Förskolan består av tre avdelningar – Röda gruppen för de yngsta barnen, Gula gruppen för de lite äldre barnen och Utegruppen för de äldsta barnen.

Ut & Njut

Knyttebo bedriver stor del av sin undervisning utomhus då vi har en Ut & Njut-filosofi och arbetar med Friluftsfrämjandets koncept Mulle, där fokus ligger på att skapa förutsättningar för barnen att ta del av allt fantastiskt som naturen har att erbjuda. Barnen på Knyttebo får ta del av olika möten med naturen – årstidsskiftningar, allemansrätten, kunskap om naturen, tillagning av mat ute och självklart alla de motoriska lärtillfällen som blir en del av vardagen. Mulle ger barn i alla åldrar något värdefullt att ta med sig i livet. Läs gärna mer på https://www.friluftsframjandet…

Ut & Njut syftar till att barn lär sig i olika miljöer och i olika situationer. Upplevelsebaserat och situationsanpassat lärande är viktiga ledord för oss. Utevistelse är viktigt för oss, ur flera aspekter. De yngsta barnen sover utomhus i egen vagn på dagarna.

Utevistelse bidrar även med mycket ur en hälsosynpunkt, vi håller oss friskare och vi känner att vi får energi av att få vara ute och röra på oss. För oss är det också viktigt att utevistelsen är njutbar där vi får möjligheter att möta nya spännande upplevelser.

Att bedriva större delen av undervisningen utomhus förutsätter att pedagogerna är närvarande och har ett inlyssnade förhållningssätt där barnens intressen och behov ligger till grunden för förskolans innehåll. Barns bästa, barns inflytande, Förskolans Läroplan och Barnkonventionen är några av våra fokusområden på Knyttebo.

Vår vision och våra Lärvänner

Vi får världens viktigaste värden att växa!

Barnen är det viktigaste vi har och vi ska hjälpa dem att växa, både individuellt och tillsammans med andra. Vi arbetar aktivt med att vara närvarande pedagoger för att finnas nära och kunna stötta varje enskilt barn där hen befinner sig just nu. Detta för att skapa goda förutsättningar för barnet att växa i sin självkänsla och självförtroende och därmed kunna, vilja och våga mer i livet.

Vår utgångspunkt är i barnens intressen och formar därefter vår utbildning och undervisning utifrån dessa, både planerad som spontan. Hos oss möter barnen inbjudande lek- och lärmiljöer som bidrar till samspel och interaktion.

Miljöerna är uppbyggda utifrån vårt pedagogiska koncept med sju Lärvänner som alla representerar Förskolans läroplansmål. Våra olika Lärvänner är ofta med oss i undervisningen med barnen, då de finns i förskolan som fysiska figurer. Lärvännen Hjärtrud är exempelvis med i undervisningen och de aktiviteter som pedagogerna har tillsammans med barnen i arbetet med Förskolebrevet.

Hjärtrud representerar vår värdegrund och vår barnsyn – att de är de viktigaste vi har. Tillsammans skapar vi en varm och inkluderande atmosfär.

Miljöerna är samtidigt föränderliga och levande på Knyttebo och varieras och förnyas kontinuerligt baserade på barnens intressen och undervisningens innehåll.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi har en god service och hjälper gärna till i frågor om ert barn eller ert barns vistelse på förskolan. Det ska vara enkelt att vara förälder på förskolan Knyttebo. Vi använder webbverktyget Unikum som gör det enkelt för dig som vårdnadshavare att vara delaktig i ditt barns lärande och utveckling under åren i förskolan. Genom Unikum får du ta del av lärloggar och annan information från avdelningen och förskolan.

Förskolebrevet

Knyttebo arbetar, som alla våra Dibber-förskolor i Nyköping, med Förskolebrevet. Förskolebrevet syftar till att stärka barns integritet och rätten till den egna kroppen. Detta innebär bland annat undervisning tillsammans med barnen för att skapa en trygg miljö där barnen får förutsättningar att lära sig om integritet och barns rättigheter. Undervisningen kan innehålla olika litteraturer, uppgifter och övningar beroende på barnens ålder och mognad.

Det innebär även att vi alltid garanterar att det finns ordinarie pedagoger på plats när du hämtar eller lämnar ditt barn, att det alltid är en ordinarie pedagog som hjälper till vid hygiensituationer mm för att barnen alltid ska känna sig trygg. Läs gärna mer på http://treskablinoll.nu/forsko…