Föräldrasamverkan på Lill- och Rödmyran

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi har en god service och hjälper gärna till i frågor om ert barn eller ert barns vistelse på förskolan. Det ska vara enkelt att vara förälder på förskolan Lill-Myran/Rödmyran. Vi använder webbverktyget Unikum som gör det enkelt för dig som vårdnadshavare att vara delaktig i ditt barns lärande och utveckling under åren i förskolan. Genom unikum får du ta del av lärloggar och annan information från avdelningen och förskolan.