Välkommen!

Förskolan Ellapark ligger på Tenorvägen, en lugn villagata i Vår förskola är belägen i ett lugnt villaområde i Ella park. Vi har närhet både till lekparker, skog och grönområden direkt utanför grindarna.

Vi har fyra avdelningar. På Hallon och Smultron går våra 3–5 åringar, och på Blåbär och Lingon går våra 1–3 åringar. Här arbetar en förskollärare på varje avdelning tillsammans med erfarna utbildade barnskötare. Vi har en låg personalomsättning vilket skapar en trygghet för barnen och Er föräldrar.

På Dibber Ellapark förskola får vi vår mat från Dibbers Matgård. Det betyder att vår mat är centralt förberedd, men tillagad lokalt på vår förskola. Läs mer.

Vi märker att vår son trivs väldigt bra på sin avdelning Lingon, han är trygg med pedagogerna och ser fram emot att träffa och leka med sina kompisar varje dag.

Vårdnadshavare Tove

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.