Välkommen!

Förskolan Backen är en förskola med utbildade förskollärare, barnskötare och med en närvarande rektor som tillsammans driver förskolans utveckling och lärande framåt. Våra medarbetare är kreativa och positiva och talar flera språk!

Här välkomnas du av nybyggda och ljusa lokaler som inbjuder till både lek och lärande, dessutom har vi en skogsgård utanför förskolan där barnen kan njuta av naturen och bli inspirerade.

På Dibber Backen förskola får vi vår mat från Dibbers Matgård. Det betyder att vår mat är centralt förberedd, men tillagad lokalt på vår förskola. Läs mer.

Välkomna in!

Välkommen att se hur vi har det på Backen.

Backens kök

Rektor berättar hur man inkluderar pedagoger/barn/kockar i mat-skapandet!

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.