Välkommen!

Till Förskolan Källvägen som ligger i ett äldre villaområde i Sävedalen, Partille. Vi är en liten förskola där barn och pedagoger har en nära relation till varandra. Barngruppen består av 23 barn som delas upp i två mindre grupper under delar av dagen. På Regnbågen vistas de äldsta barnen och de yngsta finns på Solstrålen. Tillsammans med barnen bjuder vi in till lustfyllt lärande och undervisning. Vi vill erbjuda lärmiljöer som utvecklar och utmanar alla barn till lärande.

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.