Våra avdelningar på Karlavagnen förskola

Organisation

Vi har valt att dela in förskolans barn utifrån ålder så att de yngsta barnen 1-3 år är på avdelningen Månen och Solen.

De äldre barnen, 3-5 år är på Raketen och Kometen. Under dagen så delar vi in barnen i ytterligare små lärgrupper. Vi har i dagsläget tre förskollärare, där en av dem har ansvar för båda de grupper som har de äldsta barnen. Övriga pedagoger är utbildade barnskötare.

Vår kock börjar kl.06.30 varje morgon så det är henne ni möter om ni kommer tidigt. Hon tar emot de första barnen som anländer och serverar frukost till dem. Vi anser att det är en stor trygghet för både barn och föräldrar att det alltid är samma person som man möter på morgonen.

Efter frukost så går vi ut på gården och möter upp de barn som lämnas senare. Detta för att barnen ska slippa klä av sig för att senare klä på sig igen. När sen alla har kommit vid kl.09.00, både barn och pedagoger, så delar vi in oss i olika arbetsgrupper; några går iväg från gården, några blir kvar och några går in för att arbeta med något projekt.

Vi har en stor ljus lokal som ligger mitt i förskolan ”Torget” där vi har gjort olika lärmiljöer. Här kan vi samla alla barn för någon gemensam aktivitet om vi vill.

De yngre barnen äter strax före kl.11 och de äldre barnen dryga halvtimman senare. Detta medför att de äldre barnen har en längre sammanhållande tid där de kan leka och utforska med stöd av pedagogerna under förmiddagen.

På ”Torget” har vi också träffar med föräldrar ex föräldramöten, julmingel, sommaravslutningar, vernissage, öppet hus. Sist men inte minst så har vi en Öppen spis som vi kan elda i vid ovan tillfällen.

Förskolan leds av rektor och en pedagogisk utvecklingsledare. Vår pedagogiska utvecklingsledare är med och driver den pedagogiska utvecklingen på varje förskola tillika varje avdelning. Hon håller i nätverk mellan pedagoger på förskolan, stöttar i utvecklandet av lärmiljöer, är med ute i verksamheten för att kunna utveckla och stötta pedagoger i sitt arbete med barnen.