En dag på Henriksdals förskola

En dag på Henriksdals förskola ser olika ut beroende på vilken avdelning ditt barn går på eftersom avdelningarna följer sina egna planeringar utefter barnens intresse och behov. Nedan kan du läsa om hur en ungefärlig dag, med individuella anpassningar, ser ut hos oss.

Förskolan öppnar klockan 06.30 där vi tar emot de första barnen för dagen, äter frukost tillsammans och går sedan ut vid 07.30 för att fortsätta välkomna kompisar och pedagoger för dagen. Fram till klockan 9.00 är alla barn och alla pedagoger gemensamt ute på gården och vi leker tillsammans. Vid 9.00 samlas varje avdelning för sig och har en kortare samling där vi går igenom vilka kompisar som är på plats idag, äter frukt och pratar om hur dagen kommer att se ut och vad som händer härnäst. Under förmiddagarna har vi sedan olika aktiviteter och undervisningstillfällen utifrån de förbestämda planeringarna, som finns att läsa under varje avdelnings sida i Unikum. Det kan t.ex. vara aktiviteter inomhus, ute på gården eller utflykter till skogen eller andra områden i närheten. Vid dessa tillfällen delar vi också upp barnen i mindre grupper för att kunna möta varje barn individuellt.

När vi kommer in ca 10.30, klär barnen av sig vid sin plats och hänger upp sina kläder på sin hylla. Barnen får träna på att klä av och på sig själva varje dag och vi pedagoger finns där och stöttar om någon behöver hjälp. Därefter har vi blöjbyte/erbjuder att sitta på potta/toalettbesök samt tvättar våra händer. Även här får barnen öva på självständighet med stöd från vuxen. 

Efter toalettbesök och blöjbyte har vi samling. Innehållet på samlingen varierar och syftet är att det ska vara meningsfullt, lustfyllt och spännande. Vi sjunger och dansar, lär oss bokstäver och matematik och leker olika lekar tillsammans. Barnen kan få lyssna till en saga som berättas med figurer eller djur.

Vi använder oss också av detta mötestillfälle till att reflektera med barnen. Vi kan reflektera efter en skogsutflykt eller en aktivitet vi har haft. Barnen får möjlighet att diskutera sina upptäckter och dela med sig till resten av gruppen.

 Kl. 11.15 äter vi lunch där vi samtalar med varandra och låter alla kompisar komma till tals. Efter lunch är det vila eller högläsningsstund då barnen oftast får höra en bok som en pedagog läser ur.  Efter vilan/högläsningsstunden har barnen tillgång till olika material på avdelningen att välja på och bli utmanade i.

Vid kl. 13.45 börjar mellan mål serveras till de barn som vill och allteftersom har alla barn ätit klart vid ca; 14.25. Innan vi klär på oss för att gå ut under eftermiddagen har vi återigen blöjbyte, erbjuder potta och går på toaletten samt tvättar våra händer.

Vi är ute på den större delen av gården från 14.45 och är tillsammans med alla barn och pedagoger på förskolan tills det att förskolan stänger 17.30.