Välkommen

Vi ligger i Sollentuna Kommun i kommundelen Viby. Förskolan är en fristående byggnad med naturen inpå knuten, den ligger ett stenkast från naturreservatet Järva och närhet till sjön Ravalen. Förskolan har 4 avdelningar där pedagogerna är uppdelade i 2 arbetslag Dungen och Skogen, varje arbetslag ansvarar för barn mellan 1-5 år. Barnens lek och lärmiljöer är anpassade efter barns ålder och mognad, där barnen utmanas att kunna bli självständiga individer med stark självkänsla.