En dag hos oss på Kärnhuset Montessoriförskola

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig uppgift för förskolan. Källa: Skolverket

Läs mer om vår pedagogik på Kärnhuset Montessoriförskola här.

Se gärna hur det kan gå till hos oss en dag på förskolan i denna korta film!