Våra urvalsgrunder

Anmälningsdatum

Vi tillämpar rak kö där barnets/elevens köplats beräknas utifrån ansökningsdatumet och det barn som stått i kö längst inom adekvat åldersgrupp i grundskolan ska erbjudas plats först. Detta gäller både barn som är skrivna i samma kommun som skolan och barn från andra kommuner.

Syskonförtur

Barn med syskon som vid antagningstillfället går i samma skola erbjuds förtur i mån av plats. Urvalsgrunden syskonförtur gäller för barn som söker till förskoleklass eller till årskurs 1–9. Det andra syskonet ska gå på den sökta skolan kommande läsår och vara folkbokförd alternativt boende på samma adress som det sökande syskonet. Även här antas elever i inbördes ordning efter anmälningsdatum. Syskon förtur kan även tillämpas på förskolor.