Kvalitetsarbete Skogsdungen förskola

Kollegialt lärande på vår förskola. Vi arbetar med kollegialt utbyte och det tycker vi är viktigt så att vi kan skapa det bästa för våra viktigaste värden. Vi använder oss av plattformen unikum för att planera dokumentera och reflektera kring barnens lärprocesser. I unikum kan vi följa vårt eget systematiska kvalitetsarbete och i det synliggöra våra mål och förbättringsområden. Vi samarbetar också med våra närliggande Dibberförskolor för att utbyta erfarenheter och kunskaper.