Våra avdelningar på Skogsdungen förskola

Förskolan har 2 arbetslag Dungen och Skogen, varje arbetslag är delat i 2 avdelningar med barn 1-4 år och barn 3-5 år. Arbetslagen har då möjlighet att följa barnet under hela dess förskoletid. Barnens lek och lärmiljöer kan anpassas efter barns ålder och mognad. I varje arbetslag finns utbildade pedagoger såsom förskollärare och barnskötare.