Våra avdelningar på Skogsdungen förskola

Förskolan har 2 arbetslag Dungen och Skogen, varje arbetslag är delat i 2 avdelningar med barn 1-4 år och barn 3-5 år. Arbetslagen har då möjlighet att följa barnet under hela dess förskoletid. Barnens lek och lärmiljöer kan anpassas efter barns ålder och mognad. I varje arbetslag finns utbildade pedagoger såsom förskollärare och barnskötare.


Mer information om Skogsdungens avdelningar är på gång att läggas upp på hemsidan. Är du nyfiken på mer om de olika avdelningarna så går det bra att kontakta rektor för mer information (kontakt på förstasidan). 


Om barngrupper kan man på Skolverket läsa: ”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig uppgift för förskolan. Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och barnen ska erbjudas en god miljö i förskolan. Förskolans lokaler och utrustning ska bidra till barnens utveckling och lärande.”