Fritids på DIS Sollentuna

På Dibber International School i Sollentuna erbjuder vi fritidsverksamhet för elever i F-6.

Fritidshemsverksamheten är en förlängning av skoldagen och bygger på ett upplevelsebaserat och grupporienterat lärande. Pedagogerna utgår från elevernas behov, intressen och initiativ i planeringen av aktiviteterna och erbjuder en mängd olika arbetsmetoder och uttrycksformer för att ge alla elever de bästa möjligheterna att delta utifrån sin förmåga.

Pedagogerna på fritids ingår i arbetslagen kring klasserna f-klass till årskurs 6. På så sätt skapas en helhetssyn på elevernas dag. Det ger också pedagogerna möjlighet att återkoppla till de kunskaper som eleverna arbetar med och utvecklar under skoldagen. Vi ser att detta skapar en trygghet och ger de bästa förutsättningarna för fortsatt utveckling och lärande.