Om Dibber Snäckbacken anpassad grundskola

Snäckbacken är en anpassad grundskola med inriktning ämnesområden, skolår F-9.

På Dibber Snäckbacken anpassad grundskola är kommunikation en förutsättning för inlärning, trygghet tillfredsställelse. På Snäckbacken arbetar vi med tydliga strukturer med syfte att skapa en trygg miljö där varje elev kan uttrycka sin egen vilja, få ökad självkänsla, utveckla ett språk och få rätt till en utbildning med höga förväntningar. 

Våra elever är verksamhetens främsta drivkraft då elevernas utveckling stimulerar Snäckbackens medarbetare till att ständigt söka den bästa undervisningsformen för varje individ. För våra elever är det mänskliga mötet den bästa undervisningsformen.

Våra löften till dig som elev & vårdnadshavare

Du är viktig för mig så jag vill att du ska bli den bästa versionen av dig själv.

  • Du får en skoldag som fokuserar på kunskapsinhämtning.
  • Det finns en individuell utvecklingsplan för dig som visar hur vi ska arbeta mot kunskapskraven.
  • Din feedback efterfrågas och användas i förbättringsarbetet.
  • På Snäckbacken skapas förutsättningar i arbetsmiljön utifrån trygghet och arbetsro för att möjliggöra lärande.
  • Du kan alltid säga vad du vill till vem som helst, när som helst.

Snäckbackens anpassade grundskola erbjuder en trygg lärmiljö för ditt barn. Undervisningens anpassas till ditt barns individuella förmåga, behov och intressen. I särskolan använder vi bildstöd och tecken som stöd som Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK) med syfte att skapa en god kommunikationsmiljö för eleverna att växa att utvecklas i. En god kommunikation tillsammans med lågaffektivt bemötande, som är en metod att minska problemskapande beteende, ger eleverna möjligheter för lärande och utveckling.