Föräldrasamverkan på Trollflöjten

Dokumentation, kommunikation och delaktighet

Vi använder Unikum, som är en modern och användarvänlig plattform för lärande, dokumentation och dialog. Med Unikum samlar vi all pedagogisk dokumentation på samma ställe. Här kan du som vårdnadshavare följa ditt barns utveckling, förskolans aktiviteter samt kommunicera med oss på förskolan. Unikum finns tillgängligt både i dator och som app i mobilen. Genom appen Unikum Familj kan man även frånvaro anmäla sitt barn.

För att hantera barnens schema och närvaro på förskolan använder vi appen Tempus. Här lägger ni som vårdnadshavare in ert barns schema.

Vår kommunikation med er vårdnadshavare sker huvudsakligen via Unikum men även via anslag i kapprum samt i det dagliga mötet på förskolan.

Vårdnadshavare inbjuds till delaktighet och inflytande på olika sätt. Exempel är föräldraråd, föräldramöten, utvecklingssamtal samt i enkäter.

Generellt om föräldrasamverkan

Förskolan är den plats där barn, vårdnadshavare och pedagoger möts. Vårdnadshavare lämnar det viktigaste de har, sina barn till förskolan. Förskolans ansvarar för att i samarbete med föräldrarna, skapa trygghet, en god omsorg och att få leka och lära tillsammans med andra men också på egen hand. Förskolan är en plats för varje barn att få utvecklas efter sina förutsättningar.

Som vårdnadshavare vill vi att du ska ha möjlighet att vara delaktig och ha inflytande över lärande och utveckling. På förskolan inom Dibber arbetar vi med flera forum så att du som vårdnadshavare ska ha möjlighet till detta. Om du är osäker på någon del av kommunikationen så kan du alltid kontakta förskolans rektor. 

Några få exempel på samverkan

  • Den dagliga kontakten
    • När man hämtar och lämnar sker viktigt informationsutbyte mellan pedagoger och vårdnadshavare. 
  • Föräldramöten och utvecklingssamtal
  • Var aktiv och ta del av den information som kommer från förskolan
  • Följ oss på Instagram
  • Engagera dig utflykter eller andra extra tillfällen under året