Välkommen!

Förskolan Luna är en förskola med två avdelningar. Vi finns i närheten av Kvarnbergsplan och en bit från Huddinge centrum. Vi har nära till både natur och kultur och gör ofta utflykter till både skog, bibliotek och olika parker. I närområde finns även 4h gården Rådsparken. Vi har en stor gård utanför dörren där det finns både fotbollsplan och stora gräsytor.

På Dibber Luna förskola får vi vår mat från Dibbers Matgård. Det betyder att vår mat är centralt förberedd, men tillagad lokalt på vår förskola. Läs mer.

Pedagogerna är mycket bra, trevliga och snälla. De har glädje i ögonen när de ser vår dotter vilket känns viktigt och roligt. De är närvarande med barnen märker man.

Vårdnadshavare Niklas

Välkommen in till oss

Här får du en rundvisning i våra lokaler – välkommen in!

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.