Om Ramlösa Montessoriförskola

Montessoripedagogiken vilar som en grund för verksamheten i förskolan. I vårt arbete med pedagogiken anpassar vi den til våra visioner, mål och de möjligheter som finns i förskolans omgivning.

Montessoripedagogiken utgår från varje barns behov och intresse och på förskolan ges barnet massor av möjligheter till upptäckter och läranden ien väl förberedd miljö.

Vår vision

Vi arbetar utifrån förskolans styrdokument (Läroplanen, FNs barnkonvention, Dibbers värdegrundsplattform) och vår vision är:

Vår ambition är att erbjuda en förskola där alla barn och vuxna lär känna varandra, där tempot och intrycken är i lagom proportioner för barnen.

Vi får världens viktigaste världen att växa

Vår förskola

Vår förskola finns i det anrika Ramlösa Brunnshotell mitt i Ramlösa Brunnspark där de inbjudande omgivningar lockar till rörelse och upplevelser i parken. Förskolan i Ramlösa har stora fina lokaler med en speciell karaktär som präglas av byggnadens historia.

Hos oss får varje barn känna sig värdefullt.

Vår profil grundar sig på våra 4 M:

  • Montessoripedagogik
  • Motorik
  • Musik
  • Miljö

All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling

Maria Montessori

Hjälp mig att göra det själv – barnet tränar i att ta ansvar för sig själv och sin miljö. Barnen får göra egna erfarenheter och genom uppmuntran av pedagogerna ges varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende.

Motorik ger utrymme för utveckling och stärker hela barnets utveckling. Musik stimulerar och ger upphov till glädje.

I vårt miljöarbete lyfter vi upp naturens betydelse i vår tillvaro. Förskolan arbetar aktivt med Grön Flagg projekt.

Därutöver tillkommer pedagogernas yrkesskickligheter utifrån teorier och kunskaper om barns behov, utveckling, inlärning och livsvillkor. Verksamheten skall planeras, utformas, utvärderas och genomföras så att varje barn får stöd i sin utveckling.