Fritids på Hindby skola

På Hindby skola löper en röd tråd mellan fritidshemmet och skolan. Därför satsar vi också mycket på att utveckla fritidshemmet. Redan idag går en stor andel av våra skolbarn även på fritids.