Våra avdelningar på Stjärnan förskola

På ”Yngre sidan” har vi delat in barnen i två grupper; Tellus och Jupiter. Där går barn som är 1-3 år.

På ”Äldre sidan” har vi delat in barnen i två olika grupper. En grupp där våra barn som är 4-5 år gårr och en grupp som består av barn i åldern 3-4 år.

Vi har tre förskollärare som arbetar på förskolan och övriga pedagoger är utbildade barnskötare.

Vi serverar frukost för de barn som kommer tidigt dvs innan kl.0700. Efter frukost så går vi ut på gården och möter upp de barn som lämnas senare. Detta för att barnen ska slippa klä av sig för att senare klä på sig igen. När sedan alla har kommit vid kl.09.00, både barn och pedagoger, så delar vi in oss i olika arbetsgrupper; några går iväg från gården, några blir kvar och några går in för att arbeta med något projekt.

Förskolan leds av rektor och vår pedagogiska utvecklingsledare. Vår pedagogiska utvecklingsledare är med och driver den pedagogiska utvecklingen på varje förskola tillika varje avdelning, håller i nätverk mellan pedagoger på förskolan och är också med ute i verksamheten för att kunna utveckla och stötta pedagoger i sitt arbete,

utveckla våra lärmiljöer och vara med i reflektion och analys av förskolans undervisning.

Avdelning Tellus

Avdelning Solen

Välkommen in!

Avdelning Månen

Välkommen in!

Biblioteket

Välkommen in!