En dag hos oss på Hagalund

Vi öppnar förskolan kl.06.45 och serverar frukost mellan kl.06.45-07.15 för de barn som behöver. Runt kl.08.00 går vi ut på gården och tar emot resterande barn. Runt kl.09.30 har vi en samling med frukt och en uppdelning av barngrupperna utifrån varje avdelnings planerade aktiviteter. De yngre barnen byter blöja och har en mindre samling innan lunch runt kl.10.30 och äter sedan kl.10.45 och har efter det en sovvila. De äldre barnen har sina aktiviteter fram till kl11 och äter lunch kl.11.30. Efter lunchen är det lugna aktiviteter som pågår på de två äldre avdelningarna det kan vara allt ifrån sagoläsning, bygga med lego, sitta och rita, lägga pussel, spela spel eller leka ihop. Runt kl.14.00 serveras det mellanmål och efter det går vi ut på gården och leker, beroende på årstid så är vi oftast ute till stängning som sker senast kl17.30.

Alla tre grupper har minst en dag i veckan som utflyktsdag, men på olika dagar. Där vi tillsammans med barnen åker iväg eller går iväg till närliggande naturområden, barnen uppskattar att gå iväg på utflykt och vi är noga med att ta hand om vår närmiljö, som lekparker och skogsmiljöer och ser dem som ett lärande för barnens utveckling.

Varje vårtermin så har vi en förberedande grupp för de barn som ska börja i förskoleklass till hösten. I den gruppen så utvecklas och utmanas barnen inför en skolstart.

Vårt mål är att barnen som börjar förskoleklass ska ha ett rikt språk, god självkänsla samt ett gott självförtroende, att de har förmågan att kunna samspela socialt, visa respekt, acceptans samt ha empati för andra människor. Vi vill att de utvecklas till självständiga individer som vågar prova och möta nya saker i livet.