Välkommen!

I dagsläget har vi 145 elever fördelade på F-6 på Hindby. Vi har fokus på trygghet och trivsel samt individuell utveckling för varje barn. Särskilt stolta är vi över uteverksamheten som vi har på samtliga raster.

Vår skola ligger centralt mitt i Malmö och vi har ett eget tillagningskök.

Dibbers skolor pedagogik

En plats där både människor och kunskap kan växa. 

Vi vill att alla elever ska känna sig värdefulla och uppleva att de blir sedda, hörda och tagna på allvar. Vårt värdegrundsarbete utgår från vårt program Hjärtekultur.

Dibbers skolor har gemensamma värdeord

Dibbers skolor har en hel del gemensamt och vi strävar alla efter att erbjuda våra elever en utbildning i världsklass. 

Dibbers skolor har unika profiler

Vi lär oss olika saker som SO, NO, matte och svenska. Men vi är också med vänner, vilket är det bästa.

elev, årskurs 4

Möt vår rektor

Hör vår rektor presentera Hindby Dibber och dess verksamhet.

Vi har världens bästa lärare och rektor

elev, årskurs 5


I bloggen samlar vi information för att underlätta för dig som vårdnadshavare att ta ett välinformerat beslut om skola eller förskola för ditt/ert barn. Det finns många olika parametrar som spelar in när man vill hitta en bra, eller den bästa, skolan och/eller förskolan som passar för just dig/er och ditt/ert barn. Här har vi valt att leta efter information och forskning som handlar vad du kan ha i åtanke i skolvalet. Läs mer: