Välkommen!

På Hindby Dibber skola går det elever från F-6. Vi har möjlighet att ta emot ca 25 elever i varje årskurs och har för tillfället 170 elever som är fördelade på dessa 7 klasser.

Varje morgon möter vi våra elever med ett leende på läpparna. Vi är måna om att finnas ute på skolgården när våra elever är ute.

Rektorn är i allra högsta grad närvarande i verksamheten både ute och inne.

Vi arbetar mycket med delaktighet och noga med att involvera våra elever i vårt arbete. De får tycka till genom olika kanaler såsom klassråd vidare genom elevrådet för att landa hos rektor att bemöta.

På Hindby Dibber skola lagar vi vår mat själv vilket bidrar till att köket med personal blir kärnan i vår verksamhet. Eleverna får även tycka till när det gäller maten och kan ha en daglig dialog med kökspersonalen.

Elevhälsoarbetet löper som en röd tråd genom hela skoldagen där all personal tar ett ansvar för elevernas välmående. Skoldagen börjar och slutar vid skolgårdens grind.

På Hindby Dibber skola har vi ett hjärta för lärande. 

Skolval 2024
Just nu pågår skolvalet inför läsåret 24/25! Nedan hittar du mer information.

Vinnare i Den stora läsutmaningen 2022

På Hindby Dibber skola lyfter vi fram och stimulerar varje elevs inneboende lust att läsa. Vi arbetar för att hitta varje individs ingångsbok som kan väcka lusten till ett livslångt intresse för läsning. Skönlitteraturen har en självklar plats hos oss.

Som ett bevis på ett vinnande koncept och fokus på läsning vann årets 4:or Den stora läsutmaningen som vänder sig till Sveriges alla fjärdeklassare.

Beppe den stora läsutmaningen Foto: Stefan Tell

Eftersom barnen i klassen känt varandra sedan de började förskolan så har de byggt upp nära relationer till varandra och att de trivs väldigt bra.

Mikaela, vårdnadshavare

Möt vår personal

Jag heter Samar och arbetar sedan 2020 med Terese, i klass 1 och på fritids, på Hindby skola.

Det bästa jag vet är att tillgodogöra alla barns olika behov!

På fritiden tycker jag om att vara med familjen, shoppa och resa.

Hindby skola med tre ord är: Utmanande – Spännande och Utvecklande.

Porträtt av Samar för kort intrervju, arbetar på fritids på Hindby skola

Dibbers skolor pedagogik

En plats där både människor och kunskap kan växa. 

Vi vill att alla elever ska känna sig värdefulla och uppleva att de blir sedda, hörda och tagna på allvar. Vårt värdegrundsarbete utgår från vårt program Hjärtekultur.

Dibbers skolor har gemensamma värdeord

Dibbers skolor har en hel del gemensamt och vi strävar alla efter att erbjuda våra elever en utbildning i världsklass. 

Dibbers skolor har unika profiler

Vi lär oss olika saker som SO, NO, matte och svenska. Men vi är också med vänner, vilket är det bästa.

elev, årskurs 4

Möt vår rektor

Hör vår rektor presentera Hindby Dibber och dess verksamhet.

Möt Flora från köket

Här får du träffa Flora från köket på Hindby skola som bland annat berättar om meny/matsedel.

Vi har världens bästa lärare och rektor

elev, årskurs 5


I bloggen samlar vi information för att underlätta för dig som vårdnadshavare att ta ett välinformerat beslut om skola eller förskola för ditt/ert barn. Det finns många olika parametrar som spelar in när man vill hitta en bra, eller den bästa, skolan och/eller förskolan som passar för just dig/er och ditt/ert barn. Här har vi valt att leta efter information och forskning som handlar vad du kan ha i åtanke i skolvalet. Läs mer: