Vårdnadshavare Mikaela på Hindby berättar

Porträtt Mikaela vårdnadshavare på HIndby skola

Tänk tillbaka, hur kommer det sig att ni valde HIndby?

Vi valde Hindby Dibber för vårt barn innan Dibber tog över skolan. Det är en liten skola som jag själv gått på när jag var barn, även om det bara fanns fritids då. Eftersom jag då redan visste om skolan och att personal har arbetat där länge har vi uppfattat det som en skola man trivs med. Om personalen trivs så tror jag att de gör sitt yttersta för att barnen ska få en så bra skolgång som möjligt.

Berätta hur du tycker att det är att ha ditt barn på Hindby i dag? 

Mina barn trivs i skolan och tycker om att gå dit, så vi känner oss nöjda med skolan. Eftersom skolan är en mindre skola så känner man sig mer delaktig och hr mer insyn i verksamheten på skolan.

Hur är bemötandet av lärarna?

Vi har upplever övergripande att bemötandet av lärarna är positivt och man känner sig välkommen till skolan. De är tillmötesgående när och om de finns något vi behöver ta upp.

Hur uppfattar ni att trivseln är i klassen och på skolan?

Eftersom barnen i klassen känt varandra sedan de började förskolan så har de byggt upp nära relationer till varandra och att de trivs väldigt bra. Övergången till skolan blev lugn då de hade trygghet i gruppen och det kändes väldigt odramatiskt att gå över till skolan.

Hur involverad har du blivit som förälder i arbetet i skolan?

Jag har alltid varit involverad i skolan (både innan och nu när skolan blivit en Dibber-skola) Jag sitter med i föräldrarådet vilket ger mig möjlighet att få djupare inblick i skolans verksamhet och vad som sker på skolan.

Vad var det viktigaste för dig som förälder när du valde skola för ditt barn? 

Vi ville att våra barn skulle gå på en mindre skola för trygghetens skull och att barnens lärande sker i enlighet med LGR.

Har dina tankar om vad som är viktigt i valet av skola förändrats sedan ditt barn började skolan?

Jag har fortfarande samma tankar om vad som är viktigt men nu tänker jag också mycket på hur viktigt det sociala är för barnen. Att de får vänner och att skolan lägger fokus på hur vi är som medmänniskor.

Har du några råd till föräldrar som ska välja skola? Vad ska de tänka på?

Eftersom eleverna på Hindby alla bor i närområdet har de underlättat och kunnat ge barnen möjlighet att träffas utanför skolan. Detta är något jag upplevt som väldigt positivt och för oss. Att Hindby är en mindre skola tror jag också har möjliggjort för vårdnadshavare att lära känna varandra, vi får en väldigt positiv samhörighet. Det är något jag också skulle tycka är viktigt när man ska välja skola. Hur är samhörigheten på skolan? Både mellan skolan och mellan vårdnadshavarna. Sen en annan aspekt som jag också tycker är viktig är hur det ser ut med personalomsättning. Kan man se att lärare stannar längre på skolan så skapar de trygghet för barnen och jag upplever det som att det är en välfungerande skola.

Om ni skulle beskriva din skola med tre ord, vilka ord skulle du välja då?

Familjär, lärandefokus och engagerad

Relaterade artiklar