Byta skola

Vi har samlat information för att underlätta för dig som funderar på att byta skola för ditt barn.

Vill ni byta skola? Tänk på det här

Det finns många möjliga skäl till att man vill byta skola. Några exempel kan vara att ni flyttat, föredrar en skola med annan profil, eller att barnet inte trivs i sin nuvarande skola. Det kan vara möjligt att byta skola även under pågående termin, men landets kommuner har olika regler och rutiner så processen varierar något.

Skolbyte i samband med flytt är minst komplicerat

I samband med en mer långväga flytt är skolbyte förstås oundviklig. Ni har alltid rätt till en skolplacering i den nya hemkommunen, men möjligheten att välja skola kan vara begränsad av exempelvis antalet tillgängliga platser.

Från kommunens sida är den så kallade närhetsprincipen överordnad vid skolplacering, vilket innebär att barnet har rätt att placeras i en skola nära hemmet. Det betyder dock inte nödvändigtvis den närmaste skolan, utan beror också på olika skolors upptagningsområden och lokala urvalskriterier.

För- och nackdelar med att byta skola av andra orsaker

Om ni vill byta skola av andra orsaker, som att barnet inte trivs, blir frågan om skolbyte lite mer komplex. Många kommuner tillåter exempelvis inte skolbyten mitt i terminen om det inte finns synnerliga skäl.

Det finns också andra saker att fundera över innan man påbörjar processen att byta skola. För barnet kan ett skolbyte innebära praktiska utmaningar, som behovet att eventuellt plugga ifatt övriga elever i den nya klassen. Att komma in i den nya gemenskapen kan också ta tid.

Även om ditt barn vantrivs på sin nuvarande skola finns det aldrig några egentliga garantier för att det blir bättre på den nya skolan. I vissa fall kan det vara en bättre lösning att reda ut problemen än att byta skola.

Därför kan det vara klokt att inte påbörja ett skolbyte utan att noggrant fundera över konsekvenserna. Ett tips är att skriva ner och gå igenom alla för- och nackdelar som bytet kan innebära innan blanketterna skrivs under.

Läs på om er kommuns regler kring skolbyte

När ni är säkra på att den bästa vägen framåt är att byta skola börjar nästa steg – att ta reda på vilka regler som gäller i er kommun. Det finns nämligen ingen nationell process för skolbyten och tyvärr finns det heller inga lagar som ger rätt till en ny skolplacering om barnet inte trivs.

Kommunerna har i stor utsträckning fria händer att sätta egna regler, vilket de också gör. Att på förhand vara påläst om hur regelverket ser ut i just er kommun ger en viktig inblick i hur ett eventuellt byte kan komma att gå till. De flesta kommuner har utförlig information om skolbyte på sina hemsidor och du kan också kontakta kommunen för att få hjälp.

Kontakta den nya skolan

Om ni redan har ett önskemål om vilken skola ni vill byta till är ett annat viktigt steg att kontakta den nya skolan i god tid. En grundläggande faktor är exempelvis att den nya skolan har tillgängliga platser. Förhoppningsvis är den nya skolan också tillmötesgående och hjälper till genom att svara på frågor och underlätta skolbytet på olika sätt. 

Byta till en skola inom Dibber

Om du vill byta till en skola inom Dibber så kontakta rektor på den skola du är intresserad av. Rektor kan hjälpa dig i processen och kan berätta mer om hur det är på just den skolan. Kontaktuppgifter till rektor finner du på den specifika skolsidan. Klicka dig vidare genom på knappen ”Våra skolor” så kan du se vilka Dibberskolor som ligger i din kommun och finna en skola nära dig.

Läs mer

Välja skola

Är det dags att välja eller byta skola? Till Dibbers skolor kan du söka året om. Du finner vårt ansökningsformulär på varje skolsida, där finns en knapp som heter ”Ansök till oss”, fyll i dina uppgifter – Välkommen till oss!