Om DIS Helsingborg

Välkommen till vår skola som erbjuder en lugn och trygg studiemiljö, tydlig struktur med engagerade lärare. Vi vill att varje elev ska få möjlighet att känna sig unik och värdefull. Dibber International School Helsingborg ligger nära stationen, i ett lugnt bostadsområde i Rydebäck, med lummiga grönområden och bara ett stenkast till stranden och havet. Vi är en nybyggd skola med ljusa och moderna klassrum som inspirerar eleverna till nyfikenhet, kunskap och kommunikation. Skolgården erbjuder allt från multiarena, ”gagarink” till lekplatser, lekytor och sandlådor.


IB International Baccalaureate
Vi ser IB som en självklar pedagogik i alla ämnen. Vi är en internationell skola där eleverna får växa som människor och världsmedborgare. Dibber International School Helsingborg är en unik skola med helhetssyn på människan som lägger lika stor vikt vid de akademiska som de estetiska ämnena. Vårt mål är att utveckla frågande, kunniga och omtänksamma elever som hjälper till att skapa en bättre och mer fredlig värld genom interkulturell förståelse och respekt.

Bilingual 

Cello och fiol
Vi erbjuder en högre estetisk inriktning, med utökad timplan, där alla elever spelar ett stråkinstrument – cello eller fiol. Våra elever får sjunga, vara med och spela i ensemble och arbeta med yrkesmusiker. Skolans miljö, material och inte minst lärare ska locka till ett lustfyllt lärande för livet.

Teknologi och Innovation
För att få så hög måluppfyllelse som möjligt ser vi digital teknik som central i undervisningen. Vi arbetar med Google classroom, programmering, digitala program och alla elever har var sin Chromebook. Eleverna har en egen digital portfolio, där de samlar sitt arbete och vårdnadshavare kan se deras utveckling.