Om DIS Helsingborg

Välkommen till vår F-9 skola som erbjuder en lugn och trygg studiemiljö, tydlig struktur med engagerade lärare. Vi vill att varje elev ska få möjlighet att känna sig unik och värdefull. Dibber International School Helsingborg ligger nära stationen, i ett lugnt bostadsområde i Rydebäck, med lummiga grönområden och bara ett stenkast till stranden och havet. Vi är en nybyggd skola med ljusa och moderna klassrum som inspirerar eleverna till nyfikenhet, kunskap och kommunikation. Skolgården erbjuder allt från multiarena, ”gagarink” till lekplatser, lekytor och sandlådor.


IB International Baccalaureate
Att vara en IB skola betyder att följa IBs filosofi och pedagogik. Detta betyder att vi är en internationell skola där eleverna får växa som människor och världsmedborgare. Dibber International School Helsingborg är en unik skola med helhetssyn på människan som lägger lika stor vikt vid de akademiska som de estetiska ämnena. Vårt mål är att utveckla nyfikna, kunniga och omtänksamma elever som hjälper till att skapa en bättre och mer fredlig värld genom interkulturell förståelse och respekt.

Bilingual 

Elever får undervisning i både engelska och svenska för att utveckla internationellt tänkande och språkliga förmågor. Från och med årskurs 6 kan elever också välja mellan spanska och franska.

Cello och fiol
Vi erbjuder en högre estetisk inriktning, med utökad timplan, där alla elever spelar ett stråkinstrument – cello eller fiol. Våra elever får sjunga, vara med och spela i ensemble och arbeta med yrkesmusiker. Skolans miljö, material och inte minst lärare ska locka till ett lustfyllt lärande för livet.

Teknologi och Innovation
För att få så hög måluppfyllelse som möjligt ser vi digital teknik som central i undervisningen. Vi arbetar med Google classroom, programmering, digitala program och alla elever har var sin Chromebook. De yngre åren jobbar med iPads. Eleverna har en egen digital portfolio, där de samlar sitt arbete och vårdnadshavare kan se deras utveckling.

Miljöer

Vår pedagogik utgår från fyra pelare

1. Ett samspel mellan LGR 22 och IB

Vi följer den svenska läroplanen LGR 22 men också ramverket för IB (International Baccalaureate). IBs ramverk ger förutsättningar för att utveckla elevernas färdigheter inom kritiskt tänkande, problemlösning, samarbetsförmåga, kommunikation och innovation.

Dibber International School är en auktoriserad PYP skola och är i processen för att ansöka om MYP. Det är skolor som delar en gemensam filosofi – ett engagemang för hög kvalitet, utmaningar och en internationell utbildning. Detta anser DIS är viktigt för våra elever.

Bara skolor som är auktoriserad av IB Organization kan erbjuda någon av dessa fyra akademiska program ”the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme, or the Career-related Programme (CP)”.

Mer information finner du här, och ytterligare detaljer finner ni här Rules for use of IB Intellectual Property.

2. Tvåspråkighet

Vår undervisning sker på både engelska och svenska. När vi introducerar engelskspråkig undervisning sker det successivt och i en takt som passar eleverna. Svenskan har en lika självklar plats hos oss inom alla ämnen, vi tränar dem i att växla mellan sin tvåspråkighet. Eleverna kan sedan välja om de vill fortsätta sina högre studier på svenska eller engelska, i Sverige eller på en IB-skola utomlands.

3 Akademiska och estetiska ämnen

Vi har en helhetssyn på människan. När barnets kreativitet och finmotorik får samspela tillsammans främjas barnets lust, delaktighet, uthållighet, koncentration. På så sätt stödjer de akademiska och estetiska lärprocesserna varandra. Se närmare på din lokala skola hur de arbetar med de estetiska ämnena och hur de utökat undervisningen för att främja de estetiska ämnena.

4. Teknologi och innovation

Dibber International School vill göra eleverna redo för framtidens samhälle och därför är vårt intresse för innovation och digital teknik i undervisningen en självklarhet. Teknik ska användas för att bidra till ett bättre samhälle. Vi står inför stora globala frågor som ska lösas framöver och då är teknik och digital innovation ett måste för våra barn. Det ställer högre krav på vår förmåga att ge alla elever en god digital kompetens.