Om Lekstugans Nattis

Omsorg på obekväm arbetstid, d v s mellan 17.00 och 07.30 vardagar och dygnet runt under helgerna då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd. Gäller inte de dagar då ordinarie förskola eller fritidshem har stängt för planering.

Verksamheten vänder sig till förskolebarn 1–5 år och barn 6–13 år som är inskrivna i fritidshem. Målgruppen är de familjer som har behov av omsorg på obekväm arbetstid och som själva inte kan ordna detta. Verksamheten är endast stängd på julafton.

Vad är Nattis?

Nattis är en härlig mix av hemmet förskola och fritids där hemmets del tar den största biten. Det är som ett andra hem för barnen som har vårdnadshavare som arbetar obekväma tider.

Nattis är en verksamhet med närvarande pedagoger som följer barnens intressen och bygger upp miljön och aktiviteterna efter det. Samtidigt som det också måste främja återhämtningen som är så viktigt inför kommande dag/vecka efter vistelsetiden här hos oss.

Vi har närhet till fina naturområden, lekparker och samhälle som lockar till utflykter och olika aktiviteter.

Hur ansöker jag till Nattis?

Söker till oss gör man genom att gå in på Bollnäs kommun Skolplatsen. Där loggar man in med BankID, sedan finns en flik som heter Ansökan om omsorg obekväm arbetstid. Där ligger hittar du oss under Lekstugans förskola.