Om Love förskola

  • Liten förskola
  • Närhet mellan barn och pedagoger
  • Alla barn arbetar i små projektgrupper

Fågelsången i Sollentuna

Loves förskola ligger i Fågelsången i Sollentuna och består av 2 avdelningar.

Barnens egna förmågor

Vi tror på barnens förmågor och planerar vår verksamhet utifrån ett sådant tänk. Vi arbetar för att ta tillvara på barnens nyfikenhet, intressen, tankar och att utveckla barnens drivkrafter i det egna lärande.

Delaktighet – självkänsla och lärande

Vi vill att barnens ska känna sig delaktiga och att deras intressen är viktiga. Gemensamma upplevelser ger inspiration till att utforska mer och det är i processen som lärandet sker. Genom att barnen får vara delaktiga och bestämma och att deras nyfikenhet tas tillvara utvecklas det ett demokratiskt arbetssätt där alla på ett respektfullt sätt är delaktiga. På så sätt stärks även barnens självkänsla, lärandet av varandra samt förmågan att våga säga vad man tänker och vill.


Vi vill stärka barnens självkänsla genom att uppmuntra nyfikenhet, fantasi, utveckling och självständighet. Vi pedagoger berömmer barnens egenheter: Du duger, du är bra som du är! Jag duger som jag är. Vi är olika och det är bra. Vi kan lära av varandra.

En dag hos oss

Solen skiner men luften är kall. Ur våra munnar kommer rök och frosten glittrar i solen. Barn och föräldrar börjar droppa in och vi möts av kramar, leenden, samtal och ibland också kanske en liten tår. Plötsligt är dagen igång med allt vad det innebär. Gemenskap, glädje, omsorg, nyfikenhet, utforskande och ett otroligt lärande tillsammans! Visst känns det som ett härligt sätt att börja sina dagar på. Detta kan vi på Love erbjuda!

Lärmiljöer – läroplan och lärvänner

På Love ska alla barn känna sig lyssnade på. De ska känna att förskolan är deras och att de kan vara med och påverka på många olika plan. Våra lärmiljöer är utformade utifrån barnens behov och intressen vilket innebär att de alltid är föränderliga. Med stöd av våra fantastiska lärmiljöer ger vi barnen förutsättningar att få ta del av läroplanens alla mål där undervisning blir ett centralt begrepp och där våra lärvänner hjälper oss framåt på ett lustfyllt och lekfullt sätt.

Alla Dibbers lärvänner med texten: Vi får världens viktigaste värden att växa