Inskolning Luna förskola

För att både barn och föräldrar ska få en bra start på vår förskola så tillämpar vi flexibel inskolning. Flexibel inskolning innebär att du som förälder är med på avdelningen tillsammans med ditt barn under minst tre hela dagar och aktivt deltar i verksamheten. Detta ger dig värdefull inblick i verksamheten och du lär känna pedagogerna och barnen på avdelningen samt får kunskap om vads ditt barn upplever en dag på förskolan. Ditt barn behöver då inte oroa sig över att bli lämnat och kommer att kunna vänja sig vid förskolan rutiner och miljö i lugn och ro. Vi är även flexibla om det skulle behövas mer tid och hela inskolningen sker i dialog med förälder.