Inskolning Luna förskola

För att både barn och föräldrar ska få en bra start på vår förskola så tillämpar vi flexibel inskolning. Flexibel inskolning innebär att du som förälder är med på avdelningen tillsammans med ditt barn under minst tre hela dagar och aktivt deltar i verksamheten. Detta ger dig värdefull inblick i verksamheten och du lär känna pedagogerna och barnen på avdelningen samt får kunskap om vads ditt barn upplever en dag på förskolan. Ditt barn behöver då inte oroa sig över att bli lämnat och kommer att kunna vänja sig vid förskolan rutiner och miljö i lugn och ro. Vi är även flexibla om det skulle behövas mer tid och hela inskolningen sker i dialog med förälder.

Inskolning på förskola

Många kan känna sig nervösa inför inskolning på förskolan. Det är väldigt vanligt och fullt normalt att känna lite oro när man ska skola in och lämna sitt barn till människor som kanske inte ens själv känner så väl än. För vissa kan det vara första gången som man tränar på att vara i från varandra, både för barn och vårdnadshavare.

Om du inte besökt förskolan tidigare så kan det vara bra att boka in ett besök innan inskolningen, en så kallad visning. Det kan kännas skönt att känna igen miljön och ha fått svar på frågor och känt efter i magen så att allt känns rätt.

Kom ihåg att personalen på förskolan är vana vid inskolningar 🙂