Välkommen!

Capellaskolan ligger i Hägernäs Strand i Täby. Här går elever från förskoleklass till och med årskurs nio. Skolan är omgiven av vacker natur med utsikt över Askrikefjärden. Vi vänder oss i första hand till elever med tal- och språksvårigheter (till exempel språkstörning), dyslexi, autismspektrumdiagnoser, adhd/add och andra neuropsykiatriska tillstånd. Skolan driver också särskoleverksamhet.

Vårt mål är att öka barnens förmåga till kommunikation, lärande och självständighet.

Dibbers skolor pedagogik

En plats där både människor och kunskap kan växa. 

Vi vill att alla elever ska känna sig värdefulla och uppleva att de blir sedda, hörda och tagna på allvar. Vårt värdegrundsarbete utgår från vårt program Hjärtekultur.

Dibbers skolor har gemensamma värdeord

Dibbers skolor har en hel del gemensamt och vi strävar alla efter att erbjuda våra elever en utbildning i världsklass. 

Dibbers skolor har unika profiler


I bloggen samlar vi information för att underlätta för dig som vårdnadshavare att ta ett välinformerat beslut om skola eller förskola för ditt/ert barn. Det finns många olika parametrar som spelar in när man vill hitta en bra, eller den bästa, skolan och/eller förskolan som passar för just dig/er och ditt/ert barn. Här har vi valt att leta efter information och forskning som handlar vad du kan ha i åtanke i skolvalet. Läs mer: