Om oss

Förskolan Vinbäret ligger i ett villaområde i Viby, Sollentuna. Förskolan ligger nära sjön Ravalen och med gångavstånd till Naturreservatet Järvafältet.

  • Inspirerande gård
  • Barns egen självständighet
  • Trygghet och värdegrund
  • Digitala verktyg
  • Gediget kvalitetsarbete

Välkommen att läsa mer om vårt kvalitetsarbete, öppettider, hur vi arbetar och mycket mer!

På Dibber Vinbäret förskola får vi vår mat från Dibbers Matgård. Det betyder att vår mat är centralt förberedd, men tillagad lokalt på vår förskola. Läs mer.

Följ oss på sociala medier

Vi lägger ut bilder och små filmer från vår dagliga verksamhet. Gå gärna in och titta och följ oss för uppdateringar om vad vi gör tillsammans med barnen på förskolan, både inne och ute!

Möt vår rektor

Rektor för förskolan säger hej! Klicka på filmen till höger för att hälsa på vår rektor.

Vill du lära känna vår rektor så kan du läsa intervjun via länk nedan.

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.